Vi har 6 platser på vårt härbärge för kvinnor.

Man kan inte boka en plats i förväg. 

Vi har öppet från 18.30-12 nästföljande dag.

I mån av plats kan man komma så sent som kl 22.30