Gudstjänster med gäster

Här kan du se vilka som gäster våra gudstjänster i höst.

Söndag 17 september kl11
Predikan Ingegerd Bergman

Söndag 24 september kl 11
Predikan Anette eller Lennart Rosell

Söndag 1 oktober
Predikan Lennart Holmgren

Söndag 8 oktober
Predikan Lillvor Stenberg

Söndag 15 oktober
Ronny Wallin

Söndag 22 oktober
Predikan Hilmer Thunman

Söndag 29 oktober
Predikan Lena Vigart

Söndag 5 november
Predikan Lillvor Stenberg

Söndag 12 november
Predikan Hilmer Thunman

Söndag 19 november
Predikan Ronny Wallin

Söndag 26 november
Predikan Ingegärd Bergman