Farväl till våra kårledare

Vi tar farväl av våra kårledare Mikael och Marianne Ljungholm den 18 juni kl 11.

Därefter slutar de sin tjänst den den 30 juni. På grund av officersbrist tar sedan kårnämnden över ansvaret.

Här kan du läsa kårledarnas hälsning, även publicerad i Kårbladet.

Heligt äventyr!

Människor kan följa Jesus på många olika sätt. För min fru och mig har det varit naturligt att göra det i samfundet vi tillhör. Först som frälsningssoldater och medlemmar i den kår vi tillhörde i vår ungdom, sjunde kåren (nu Söderkåren) i Stockholm.

Några år senare sa Jesus till oss: ”Följ mig!” Vi kunde urskilja en nyansskillnad i den uppmaningen. Guds fortsatta plan för våra liv, där behovet av frälsningsofficerare blev signalen för oss, att säga ja till kallelsen från Gud att tjäna honom i Frälsningsarmén på det sättet. Den processen tog en stund för oss att bearbeta och utrymmet i denna spalt är alltför begränsat för att nämna alla detaljer.

När vi hösten 1985 var ”överens” med Gud kunde vi sedan i god tid förbereda försäljning av vårt hus, avsluta våra anställningar på banken och förskolan för att sedan börja vår utbildning vid Frälsningsarméns Officersskola hösten 1986.
Det personliga förbundet med Gud då vi konfirmerade vår överenskommelse med Herren följdes någon dag senare av den offentliga högtiden i Templets lokal i Stockholm när vi tog emot våra officersfullmakter den 29 juni 1988. I år är det 35 år sedan.

I vår mänskliga bräcklighet har vi tjänat Herren Jesus på många platser. Från Edinburgh i väster till Stockholm i öster och från vår första tjänst i Arvika till vårt nuvarande uppdrag som också kommer att bli vårt sista och avslutas här i Örebro den 30 juni.

Genom alla uppdrag har samfundet litat på vår förmåga att leda och agera i Frälsningsarméns namn. Vi har efter bästa förmåga förmedlat Jesus Kristus till människor på de platser vi har tjänat. När vi blickar tillbaka i backspegeln noterar vi mest de glädjefyllda stunderna, det heliga äventyret, även om mödan också funnits där.

Karin Hartman fångar essensen i att följa Kristus i orden: ”Strid och möda blir med honom heligt äventyr.” En sångtext som i sin helhet finns publicerad i Frälsningsarméns sångbok nummer 615.

Den 1 juli 2023 börjar ett nytt kapitel i våra liv. Vi kommer att flytta till
Småland och som pensionärer bosätta oss i Nässjö dit vi också
transporterar vårt medlemskap för att engagera oss i verksamheten på kåren där.

Eftersom vår son och hans familj är bosatta i Forserum får vi nu mycket närmare till dem. När vi vill träffa vår dotter och hennes familj kan vi enkelt ta tåg eller bil till Uppsala för att möta dem där, och vi kan alla träffas i vår lilla stuga i Dala-Järna, där Marianne och jag kommer att tillbringa mycket tid.
I samband med officersförflyttningarna vårvintern 2023 blev det officiellt
att några kårer i landet blir vakanta. En av dessa kårer är Örebro.
Orsaken är personalbrist, officersbrist i Sverige.


Det innebär att kårnämnden kommer att ta ett större ansvar inför det
kommande arbetsåret 2023 – 2024. Mer information kommer under våren. Redan nu finns det ett datum för farvälmötet. Det kommer att äga rum söndagen den 18 juni klockan 11.00. Våra divisionsledare Anne-Li och Jon-Anders Marthinussen leder mötet och både musikkåren och kören kommer att medverka. I en intervju med Elisabeth Hjerpe på Frälsningsarméns hemsida
uttrycker hon följande: Varje människa bär på en kallelse från Gud och
en del är menade att bli frälsningsofficerare. Ja, Gud har en individuell plan för varje människas liv. Därför är det viktigt att lära känna Gud men också att lära känna sig själv.


”Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens
tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.”Jeremia 29:11

Med dom orden önskar vi dig en välsignad vår!

Mikael och Marianne Ljungholm

Kårledare