Officersfortbildning

Här kommer du hitta information om de fortbildningskurser som du som varit officer i mer än fem år kan ta del av. 

Redan nu kan du dock ta del av resurssidan.