Grundutbildning

Utbildningsplan

Officersutbildningen är yrkesinriktad och kårbaserad. Utbildningen sker i två etapper; grundutbildning och löjtnantsutbildning.

Grundutbildningen (två år) består av tio utbildningsveckor per läsår på Officersskolan, samt övriga veckor distansstudier och fältutbildning. Under utbildningsveckorna deltar kadetterna i föreläsningar, gruppsamtal, redovisningar, gudstjänster, bön och andakt. Distansstudierna består av litteraturstudier och studieuppgifter via Teams. Kurserna och fältutbildningen är integrerade och sker i samverkan mellan kadett, lärare och handledare. Under grundutbildningen bedrivs studier på halvtid och fältutbildning på halvtid. Grundutbildningen innehåller även en nordisk kadettvecka samt en studieresa till London.

Löjtnantsutbildningen är fem dagar under respektive läsår och består av föreläsningar, självstudier, gruppsamtal, redovisningar av förberedd uppgift samt bön och andakt.

Grundutbildningens tre delar

1. Personlig andlig utveckling

Den första delen handlar om livet i Kristus. Under utbildningstiden får kadetterna lära sig att reflektera kring vilka de är och vad de gör. Det innebär att de på ett djupare sätt ska lära känna Gud, sig själva och uppdraget.

2. Fältutbildning

Den andra delen handlar om hur kadetterna integrerar den teoretiska kunskapen med praktiskt arbete. Varje kadett får en handledare och placeras på en utbildningskår.

3. Kurser

Den tredje delen handlar om att kadetterna ska tillgodogöra sig teoretiska kunskaper för att förstå och kunna utföra tjänsten som officer.