Vår målsättning

Under boende tiden ska Nylösegården erbjuda gästen de verktyg som behövs för ett fortsatt drogfritt liv. En lugn och drogfri boendemiljö, där man får stöd och uppmuntran i sin individuella planering.

Stödet består av

  • Varje klient får en kontaktperson
  • Stöd-, uppföljnings- och motivationssamtal
  • Dokumenterad urinprovstagning
  • Samarbete med öppenvårdsbehandlingar
  • Få struktur och ordning
  • Få en fungerande dygnsrytm
  • Söka jobb eller annan sysselsättning
  • Hantera kontakter med myndigheter
  • Bibehålla relationen till anhöriga