Gudstjänster våren 2023

12 mars – Maria Sandberg, FA Brassband, lovsång
26 mars - Maria Sandberg, FA Brassband, lovsång
7 april”Inför korset” – FA Brassband, lovsång
9 april – Gemensam gudstjänst i Hjortensbergskyrkan.
OBS! Möjlighet till skjuts från kåren finns.
Hör av dej till kåren, se kontaktuppgifter.
23 april – Maria Sandberg, FA Brassband, lovsång