Gudstjänster som varit hösten 2022

Här är några av de Gudstjänster som varit 2022, medverkande har varit bla:

23 oktober: Gunilla och Kjell Olausson

6 november: Daniel Viklund, m fl 

20 november: Bo och Christina Jeppson

4 december: Adventsgudstjänst Daniel Viklund, m fl

18 december: Adventsgudstjänst Daniel Viklund, m fl

1 januari (2023): Invigningsmöte Daniel Viklund, m fl