Gudstjänster hösten 2022

23 oktober: Gunilla och Kjell Olausson

6 november: Daniel Viklund, m fl 

20 november: Bo och Christina Jeppson

4 december: Adventsgudstjänst Daniel Viklund, m fl

18 december: Adventsgudstjänst Daniel Viklund, m fl

1 januari: Invigningsmöte Daniel Viklund, m fl