Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies
  • Meny

Ekonomisk påverkan på grund av covid-19

Det pågående utbrottet av covid-19 kommer ofrånkomligen att på olika sätt påverka rakt in i Frälsningsarméns ordinarie verksamhet, men vi kommer att göra allt som står i vår makt för att klara denna, idag oöverblickbara, situation på bästa sätt.

Clive Adams, Frälsningsarméns ledare i Sverige. Foto: Jonas Nimmersjö

Just nu påverkas hela samhället av det pågående utbrottet av covid-19. En av dess konsekvenser är den ekonomiska turbulens som uppstått, och vi kan redan idag se att också Frälsningsarméns ekonomi kommer att påverkas kraftigt.

Ordinarie intäktsströmmar påverkas

De ordinarie intäktsströmmar vi har, som möjliggör för oss att bedriva all den verksamhet vi har igång, har påtagligt och direkt påverkats av omständigheterna som vi alla känner av. Det handlar om stor risk för kraftigt sänkta hotellhyresintäkter och andra lokalhyresintäkter, risk för minskade gåvor av olika slag och lägre försäljning hos second hand-kedjan Myrorna

Åtgärder

Frälsningsarmén tar detta på största allvar och kommer att vidta alla de åtgärder vi omedelbart kan se behöver göras. Det handlar till exempel om att vi från och med den 19 mars 2020 har avbrutit alla rekryteringar, begränsat icke helt nödvändiga inköp, pausat planerade ombyggnads- och renoveringsprojekt och kommer se över alla andra besparingsmöjligheter. Vi kommer också noggrant utvärdera möjligheten att ta del av det stödpaket som regeringen gått ut med för att så långt som möjligt undvika att hamna i bestående ekonomiska problem.

Detta kommer ofrånkomligen att på olika sätt påverka rakt in i vår ordinarie verksamhet, men vi kommer att göra allt som står i vår makt för att klara denna, idag oöverblickbara, situation på bästa sätt.

Clive Adams, ledare för Frälsningsarmén i Sverige

Publicerat: 2020-03-23Skriv ut