Om boendet

Vårt uppdrag är att stödja 30 vuxna män i processen ut ur hemlöshet, missbruk och psykisk ohälsa.  

Erbjudandet består i att tillgodose basbehov, aktivt stödja och länka till samhällets övriga stödinsatser och erbjuda en gemenskap med dagliga aktiviteter.  

Alla gäster som kommer till oss har en uttalad kontaktperson som aktivt arbetar utifrån den enskildes behov och förutsättningar samt särskilt bevakar den enskildes intressen. 

Vi ger aldrig upp arbetet och tron på alla människors möjlighet till ett värdigt liv!