Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Från slagord till vittnesbörd

Stridsropet var i mitten av 1900-talet Sveriges största veckotidning med kristet budskap. År 2016 lanserades Nya Stridsropet och gavs ut både som moderniserad tryckt tidning och som e-tidning. Den ökade förra året sin upplaga med drygt 50 procent.

Bilden visar Stridsropets medarbetare i mars 2019. Foto: Jonas Nimmersjö

Redaktionen idag

Stridsopets redaktion träffas varje tis­dag för att diskutera närmaste nummer och ta fram idéer till utgåvor längre fram. Huvudinnehållet skrivs av tre journalis­ter och kompletterande texter kommer från övriga i redaktionen. Varje nummer har gästskribenter som bidrar med de mycket uppskattade ”Min väg till Gud”, Krönikan och Sista ordet.

Negativt mottagande på 1800-talet

Stridsropets första nummer i Sveri­ge är daterat i september 1883 och utkom med 5 000 exemplar i fyra sidor. Mottagandet i tidningsvärlden var inte helt positivt och under de första åren fälldes många negativa kommentarer, till exempel ”Frälsningsarmén hemsökte i sön­dags wår stad, utbjudande sitt ökända organ ”Stridsropet”. Önskligt vore emellertid om Frälsningsarmén wille helt och hållet försko­na wårt samhälle från sina –för de flesta här åtminstone– allt annat än behagliga besök.” Karlshamns Allehanda den 9 augusti 1888.

Kulmen 1920

Men Frälsningsarmén lät sig ej bekom­mas utan fortsatte utgivningen med en tidning som efter en tid fick fler sidor i större format och tätare utgivning. Kulmen i antal utgivna exemplar nåd­des år 1920 med 65 000 exemplar per nummer.

Försäljningsaktiviteter genom åren

Genom åren har man försökt få fart på Stridsropets upplaga på många sätt. Den största årliga aktiviteten var Stormlöp­ningen, en försäljningsoffensiv över hela landet som anordnades första gången 1890, alltid med ett uppfodrande motto, till exempel år 1892 ”Storma mörkrets fästen, slå dem ned”. Rekordet inträffa­de 1938 med hela 428 000 distribuerade exemplar.

Det har också tryckts specialnummer, Jul- och Påskstridsropet, Försakelseropet (1893) och även i nära tid ”Almedalsnum­ret” år 2015. Under många år arrangera­des också Stridsropets dag, då man gick man ur huse för att sälja så många Strids­rop som möjligt.

Målet med Stridsropet

Under de 135 år Stridsropet getts ut har utseende och innehåll skiftat. Målet med Stridsropet har bestått genom alla dessa år, att berätta om det som är Fräls­ningsarméns uppdrag, både som kyrka och social hjälporganisation. Sättet att framföra budskapet må ha förändrats, från att bokstavligen med slagord hand­la om kriget mot det onda till att berätta om människor som mött Gud och blivit hjälpta och förmedla deras vittnesbörd.

Ny layout, ökad upplaga och gratis

År 2016 kom Nya Stridsropet ut med ny layout, en limmad rygg istället för häftning och en inriktning att tydligt berätta om Frälsningsarméns olika verk­samheter, medarbetare och soldater. Tidningen skickas sedan dess gratis till alla anställda, soldater, medlemmar och andra intresserade. Samtidigt lanserades Stridsropets e-tidning och Stridsropets Facebooksida.

Anmäl dig här för att få Stridsropet hem i brevlådan

Upplagan har det senaste året ökat kraftigt till nuvarande nästan 10 000 exemplar genom att tidningen nu också finns på cirka 5 000 bilbliotek samt läkar- och tandläkarmottagningar.

Text: Lars Beijer, Foto: Jonas Nimmersjö

Fakta om Stridsropet

  • Första Stridsropet, det eng­elska The War Cry utkom 26 december 1879.
  • Stridsropet i Sverige utkom första gången i september 1883 i 5000 exemplar.
  • År 1920 var veckoupplagan den största, 65 000 exemplar.
  • Stridsropet trycktes från 1889 på eget tryckeri på högkvarteret.
  • Första Stridstropet i två-färg, var nummer 15, april 1938. Stridsropets tryckeri såldes 1 september 1963 till Svenska Tryckcentralen AB, och tidningen övergick då till offsettryck.
  • Senast distribuerad upp­laga nummer 1 2019 var drygt 9 500.

Artikeln finns publicerad i Stridsropet nr 2 - 2019

Publicerat: 2019-04-23Skriv ut