Analys

av minimi-inkomster i EU:s medlemsstater

av Johan Holmdahl
Uppsats

En kvalitativ studie om hemlösa mäns upplevelse av Värtahemmet

Av Félicia Adlersfeld och Katayun Rezania
Nationell handlingsplan

Nationell handlingsplan för Frälsningsarméns institutioner som riktar sig till människor i hemlöshet och/eller i missbruk

Av Johan Holmdahl
Utvärdering

Gnistan, ett härbärge och ett stödboende

av Johan Holmdahl
Utvärdering

Härbärget Midsommarkransen

av Johan Holmdahl
Rapport

Kurön – ett hem för vård och boende (HVB)

av Johan Holmdahl
Statistikrapport

Sagahemmet - ett stödboende och härbärge

av Johan Holmdahl
Statistikrapport

Klippangården - ett stödboende och härbärge

av Johan Holmdahl
Magisteruppsats

Klippangården - ett stödboende och härbärge

av Elin Reinholdsson
Rapport

Vårsol SARA - mottagande av ensamkommande flyktingbarn

av Åsa Söderqvist