General

André Cox

Frälsningsarméns ledare i världen
Kommendör och general

Silvia och André Cox

Ansvarig för kvinnoarbetet i världen/Frälsningsarméns ledare i världen
Kommendör

Johnny Kleman

Frälsningsarméns ledare i Sverige och Lettland
Kommendör

Eva Kleman

Ansvarig för kvinnoarbetet i Sverige och Lettland samt ekumeniska frågor
Kommendörerna

Eva och Johnny Kleman

Ansvarig för kvinnoarbetet i Sverige och Lettland samt ekumeniska frågor/ Frälsningsarméns ledare i Sverige och Lettland
Överstelöjtnant

Kjell Olausson

Frälsningsarméns biträdande ledare i Sverige och Lettland
Överstelöjtnant

Gunilla Olausson

Sekreterare för Frälsningsarméns kvinnoarbete i Sverige och Lettland samt kandidatsekreterare
Överstelöjtnanterna

Gunilla och Kjell Olausson

Sekreterare för kvinnoarbetet i Sverige och Lettland samt kandidatsekreterare/ Frälsningsarméns biträdande ledare i Sverige och Lettland
Kapten

Elisabeth Beckman

Förvaltningschef
Major

Sonja Blomberg

Personalchef
General

William Booth

Frälsningsarméns grundare
Fru general

Catherine Booth

Frälsningsarméns grundare