General

Brian Peddle

Frälsningsarméns ledare i världen
Kommendör och general

Rosalie och Brian Peddle

Ansvarig för kvinnoarbetet i världen/Frälsningsarméns ledare i världen
Överste

Bo Jeppsson

Frälsningsarméns ledare i Sverige och Lettland
Överstarna

Bo och Christina Jeppsson

Överstelöjtnant

Kjell Olausson

Frälsningsarméns biträdande ledare i Sverige och Lettland
Överstelöjtnant

Gunilla Olausson

Sekreterare för Frälsningsarméns kvinnoarbete i Sverige och Lettland samt kandidatsekreterare
Överstelöjtnanterna

Gunilla och Kjell Olausson

Sekreterare för kvinnoarbetet i Sverige och Lettland samt kandidatsekreterare/ Frälsningsarméns biträdande ledare i Sverige och Lettland
Kapten

Elisabeth Beckman

Förvaltningschef
Major

Sonja Blomberg

Personalchef
General

William Booth

Frälsningsarméns grundare
Fru general

Catherine Booth

Frälsningsarméns grundare
Kommendör

Hanna Ouchterlony

Frälsningsarméns grundare i Sverige