General

Brian Peddle

Frälsningsarméns ledare i världen
Kommendör och general

Rosalie och Brian Peddle

Ansvarig för kvinnoarbetet i världen/Frälsningsarméns ledare i världen
Överste

Bo Jeppsson

Ledare för Frälsningsarmén i Sverige och Lettland
Överste

Christina Jeppsson

Ledare för Frälsningsarmén i Sverige och Lettland
Överstarna

Christina och Bo Jeppsson

Kapten

Elisabeth Beckman

Förvaltningschef
Major

Sonja Blomberg

Personalchef
General

William Booth

Frälsningsarméns grundare
Fru general

Catherine Booth

Frälsningsarméns grundare
Kommendör

Hanna Ouchterlony

Frälsningsarméns grundare i Sverige