General

Brian Peddle

Frälsningsarméns ledare i världen
Kommendör och general

Rosalie och Brian Peddle

Ansvarig för kvinnoarbetet i världen/Frälsningsarméns ledare i världen
Överste

Bo Jeppsson

Ledare för Frälsningsarmén i Sverige och Lettland
Överste

Christina Jeppsson

Ledare för Frälsningsarmén i Sverige och Lettland
Överstarna

Christina och Bo Jeppsson

Överstelöjtnant

Robert Tuftström

Frälsningsarméns biträdande ledare i Sverige och Lettland
Överstelöjtnant

Anna-Maria Tuftström

Sekreterare för Frälsningsarméns kvinnoarbete i Sverige och Lettland
Överstelöjtnanterna

Robert och Anna-Maria Tuftström

Kapten

Elisabeth Beckman

Förvaltningschef
Major

Sonja Blomberg

Personalchef
General

William Booth

Frälsningsarméns grundare
Fru general

Catherine Booth

Frälsningsarméns grundare
Kommendör

Hanna Ouchterlony

Frälsningsarméns grundare i Sverige