logotype
Hjälp personer i utsatthet - ge din gåva nu

Medverkande och samlingar under Ledardagarna 2024

Samlingar under Ledardagarna

Angeläget – Hur fungerar och tänker generation Z?
Vårt uppdrag att ge tron vidare till nästa generation och göra dem delaktiga i uppdraget kräver att vi har en förståelse för vad som är viktigt för dem. Vad engagerar generation Z? Hur är det att vara ung och kristen i Sverige i dag? Vad bör man tänka på som arbetsgivare för att rekrytera och behålla unga människor?
Generation Z, eller Gen Z, är en benämning på personer som vuxit upp efter millennieskiftet, ibland preciserat som personer födda mellan 1995 och 2012 eller mellan 1997 och 2009.

Angeläget – Varför gör vi det vi gör? Teologisk grund för vårt sociala arbete.
Redan från Frälsningsarméns start har det sociala arbetet varit en viktig del av vårt DNA. Varje dag möter vi i Frälsningsarmén människor i utsatthet och vi är idag en erkänd social aktör inom många området. Men varför gör vi det vi gör och vad är utgångspunkten för vårt uppdrag?  Vid detta pass får vi chans att fördjupa oss i den teologiska grunden för vårt sociala arbete.

En utåtriktad kyrka - När Jesus säger till sina lärjungar ”Som Fadern har sänt mig sänder jag er” (Joh 20:21) så är det en kallelse och ett uppdrag som gäller varje lärjunge i varje tid och på varje plats. Vi är sända till den här världen för att människor ska få del av evangeliet! Hur kan vi leva ett missionellt liv i vardagen? Vad innebär det att vara en genuint utåtriktade kyrka som har nya människor i sitt primära blickfång?

Angeläget- Bekämpa människohandel Stad för Stad- vad kan Frälsningsarmén göra? 
I det svenska skuggsamhället lever många människor under uppenbart orimliga livs- och arbetsvillkor i det som vi kallar för Sveriges moderna slaveri. Frälsningsarméns arbete mot människohandel försöker förebygga och motverka människohandel och exploatering.  Vi vill erbjuda vägar från exploatering till frihet och upprättelse – en vårdkedja där utsatta identifieras och erbjuds stöd och skydd. För detta krävs det aktiv lokal samverkan. Hur kan Frälsningsarmén i din stad vara med? Ett samtal om att upptäcka exploatering och vad vi kan göra åt det i det bredare lokala arbetet.  

Medverkande under Ledardagarna

Bild på Andreas Häger
Andreas Häger

Andreas Häger, 25 år, är sedan hösten 2021 Nationell ledare för Ny Generation, en rörelse av kristna ungdomar som vill visa på Jesus i sin skola. Genom kristna skolgrupper hjälper och mobiliserar Ny Generation ungdomar för att kunna leva med sin tro i vardagen.

Andreas kommer att leda samlingen Angeläget – Hur fungerar och tänker generation Z?

Bild på Marie-Louise Nilsson

Marie-Louise Nilsson

Marie-Louise Nilsson är präst i EFS och nationell ledare för Alpha Sverige.
Hennes drivkraft är att människor i vårt land ska komma till tro och få se församlingar växa. Marie-Louise bär på en stor längtan och en naiv tro på återevangelisering av Sverige 

Marie-Louise kommer att leda samlingen En utåtriktad kyrka.

 

Medverkande från Frälsningsarmén

Förutom inbjudna talare så medverkar följande personer/grupper från Frälsningsarmén:

Bo Jeppsson, TC Frälsningsarmén Sverige/Lettland

Bo kommer att tala till oss i vår avslutande gudstjänst.

-------------------------------

Henrik Bååth, Sektionschef Personalsektionen

Henrik kommer att leda samlingen:
Angeläget – Varför gör vi det vi gör? Teologisk grund för vårt sociala arbete.

--------------------------------
Madeleine Sundell, Nationell samordnare mot Människohandel, Social Rättvisa
Kremena Hultby, Utvecklingsstrateg inom Social Rättvisa

Madeleine och Kremena leder samlingen:
Angeläget- Bekämpa människohandel Stad för Stad- vad kan Frälsningsarmén göra? 

---------------------------------

Daniel Viklund, Kårledare Strängnäs, Eskilstuna

Daniel kommer att leda oss i morgonbön onsdag och torsdag.

-----------------------------------------------

Vasa gospel, Gospelkör från Vasakåren i Stockholm
Vasa Gospel kommer att leda “Praise the Lord” - Gospel Sing a long på Vasakåren på tisdagskvällen.
Här kan du läsa mer om Vasa Gospel