Om oss

I 24 år har kvinnor i asylprocess kunnat delta i gemenskap och aktiviteter på Frälsningsarméns kvinnocenter i Akalla. Där lär de sig om det svenska samhället och förbättrar sina språkkunskaper. Nu lanseras ett beställningsbart undervisningsmaterial anpassat för målgruppen.

Frälsningsarméns kvinnocenter i Akalla i nordvästra Stockholm har funnits i 24 år och dit kommer kvinnor från olika länder som befinner sig i asylprocess. Det är en tid av väntan som kan innebära oro och frustration men centret erbjuder gemenskap och meningsfull sysselsättning för besökarna som kan delta i olika aktiviteter och lära sig om sitt nya land.

För drygt två år sedan påbörjades ett projekt för att ta fram en undervisningsplan med tillhörande studiematerial riktat till denna målgrupp. Det hela har testats på elever och utvärderats och förfinats med tiden.

— Intresset slog i höjden när vi startade med detta, vi har haft 80-100 deltagare per termin, säger Karin Asplund, projektledare.

Får språket på köpet genom att lära sig om det svenska samhället

Materialet med namnet ”Lär känna Sverige och lär dig svenska” är utformat för att tillgodose den typ av kunskap som den i asylprocess här är i behov av. Hänsyn tas även till kvinnornas olika förkunskapsnivåer. Innehållet är uppdelat på tolv teman och lika många övningshäften och syftet är att deltagarna genom att lära sig om det svenska samhället får språket på köpet. Ämnesområdena rör bland annat hälsa, arbete och skatt, boende och utbildning. Några frågor som tas upp är svartjobb, kvinnlig könsstympning och pappaledighet.

— En röd tråd är jämlikhet, möjligheter och förutsättningar, säger Karin Asplund.

— Och vi ryggar aldrig för något ämne eller drar oss för att ta i det som är svårt, fortsätter hon.

”Det hjälper mig mycket när jag är ute i samhället och möter människor”

En av kvinnorna som fått motsvarande undervisning på centret är 29-åriga Farida som kom ensam till Sverige från Azerbajdzjan våren 2019. Hon påbörjade lektionerna nu i januari men coronapandemin och dess framfart kom emellan. Nu sedan början av september deltar Farida på lektionerna igen.

Hon uppskattar att lärarna är svenska och att det därför nästan uteslutande talas just svenska på centret, vilket underlättar inlärningen. Hon påpekar att det viktigaste när man kommer hit är att lära sig just språket och om den svenska kulturen för att kunna göra sig förstådd och få ett bra liv här. Farida gillar också hur materialet är utformat.

— Det är väldigt lätt att förstå med mycket bilder och det jag lär mig hjälper mig mycket när jag är ute i samhället och möter människor, säger hon.

— Kvinnocentret är en jättebra plats för mig och jag älskar mina lärare som är väldigt hjälpsamma och förklarar saker och ting, fortsätter hon.

Under sommaren har Farida även deltagit i matlagning, cykling, kör och bokklubb och gått på museum och annat inne i stan tillsammans med personal och andra kvinnor från centret.

Avancerar snabbare framåt integrationsmässigt

Karin Asplund påpekar att förutom att motverka passivitet och isolering hos den som väntar på asylbesked så finns en vidare samhällsnyttig aspekt i det hela. Innan man fått besked om asyl, vilket kan ta ett par år, har man inte rätt till en plats på SFI, Svenska för invandrare, men den som får stanna och har deltagit i undervisningen på exempelvis kvinnocentret i Akalla kan avancera snabbare framåt integrationsmässigt. Den har ett försprång beträffande kunskaper i språk och hur det är att leva i vårt samhälle.

Många får dock ett negativt besked på asylansökan och därför berörs detta i flera delar av undervisningsmaterialet. Det ger en kunskapsgrund att utgå ifrån för den som kanske överväger att ta ett jobb på svarta arbetsmarknaden eller att leva som papperslös.

— Den som får avslag får bättre förutsättningar att agera klokt och på sakliga grunder och inte bara utefter känslor av stress och panik, menar Karin Asplund.

Stort intresse från andra aktörer

Undervisningsmaterialet har nu fått en slutfinish och finns tillgängligt att beställa. Till detta hör en digital och nedladdningsbar handledningsplan och redan före lanseringen har intresset varit stort från andra aktörer som arbetar med samma målgrupp.

— Vi hoppas att materialet ska spridas och tillgodose ett faktiskt behov. Och att det är en tröskelsänkare för de som på något sätt bedriver ett språkcafé eller liknande, så att de kan erbjuda en väl genomtänkt och paketerad utbildning, säger Karin Asplund.

Text: Teresia Jansson

Projektgruppen från vänster i bild:  Jenny Alm som är verksamhetschef för kvinnocentret, Karin Asplund som är projektledare och Kristin Hyving som är fd. undervisningsledare och författare.

I projektgruppen från vänster i bild:

Projektet som gett upphov till undervisningsmaterialet "Lär känna Sverige - och lär dig svenska" är delfinansierat av Länsstyrelsen Stockholm TIA-medel (Tidiga Insatser för Asylsökande).