Författarens tankar

Det är inte alltid lätt att tänka om och att genomföra undervisning på ett annat sätt än traditionell skolundervisning.  Vi har med oss bilder, erfarenheter och uppfattningar om hur undervisning "ska" gå till. Det spontana förhållningssättet för många som ska leda undervisningssammanhang där man möter människor som flyttat till Sverige är att man vill att de ska få lära sig det svenska språket. 

Vår utgångspunkt har dock varit en annan. Målet för vår undervisning och vårt material är inte i första hand att deltagarna ska lära sig svenska, utan att de ska få ett fungerande vardagsliv i Sverige. Att behärska språket är förstås en viktig del av det, men det är också mycket mer än så. I vårt material börjar vi därför inte med språket utan vi börjar med de delar av ett liv i Sverige som asylsökande möter i sin vardag.

Ett fungerande vardagsliv i Sverige

För att få ett liv i Sverige att fungera behöver man förstå lite om kontexten Sverige: Hur fungerar saker och ting i det här landet? Om man t ex har barn i förskolan och får en skriftlig inbjudan till ett föräldramöte behöver man förstås rent språkligt förstå det som står där. Det räcker dock inte för föräldern. Man behöver få hjälp med att förstå vad ett föräldramöte är, vikten av att vara med på ett sådant, att anmäla sig (i tid), hur ett föräldramöte går till, hur man som förälder förväntas agera under mötet och annat som har att göra med förskolans förväntningar på föräldrar i förskolan.

Vi vill i vårt material ge deltagarna chansen att förstå hur det svenska samhället fungerar, vilka uttalade och outtalade normer, regler och värderingar som de kommer att möta, svenskarnas förhållande till olika saker (som naturen, tid, religion, könsroller, alkohol, barn, tonåringar, äldre, effektivitet m m) men också vilka förväntningar som finns på dem som vuxna i olika sammanhang.

Att lära känna Sverige

Det tar tid att lära känna ett nytt land. Vårt undervisningsmaterial innehåller bara frön till vad man kan behöva lära sig för ett liv i Sverige. Men om dessa frön får påbörja sin växandeprocess under den första tiden en människa befinner sig i Sverige så kan personen ha hunnit få en hel del kunskaper om Sverige om hen får uppehållstillstånd i Sverige. Dessutom har personen också fått möjlighet att utveckla ett vardagsspråk som hen kan bygga vidare på när personen får börja läsa på SFI.

Jag citerar texten på baksidan av våra deltagarhäften "Du kommer inte att lära dig allt, men du får chansen att lära dig mycket".

/Författaren Kristin Hyving, Stockholm 2020-10-19