Stöd vårt hjälparbete i Akalla

TIA

Sedan 2018 har vi välsignats med TIA-medel från Länsstyrelsen för att bedriva våra två projekt Kunskapstrappan och Framtidsplan. TIA står för Tidiga insatser för asylsökande, och Länsstyrelsen fördelar bidrag för insatserna till verksamheter och projekt som främjar asylsökande personers framtid genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden.