Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Behandlingen på Kurön

Vårt gemensamma mål är att tillföra något bra till klienten, för att stödja, stimulera och utveckla klienten i dennes livsförvandlingsprocess.

Behandlingspersonalen

Personalgruppen på Kurön har en bredd av olika yrkesgrupper, som alla arbetar aktivt med klienterna. Det gemensamma målet är att tillföra något bra till klienten, för att stödja, stimulera och utveckla klienten i dennes livsförvandlingsprocess.

Detta sker i och genom vårt dagliga arbete, där många samtal och relationer kan blomstra, när potatisen skalas eller toaletter städas. Vi är alla behandlingspersonal i det arbete vi gör. Oavsett vilken arbetsuppgift vi har, så möter vi klienter i våra olika sammanhang där vi både upplever och ser olika sidor hos våra klienter.

Behandlingskollegiet

Genom att gå igenom alla klienter, vilket sker i behandlingskollegiet, ser vi inte bara till att samtliga klienter uppmärksammas, då även de som inte gör så mycket väsen av sig, kommer upp på dagordningen.

Utan vi kan dessutom med vår varierande kunskap om livet, få ihop ett helhetsperspektiv genom den samlade erfarenheten och kännedom om klienten och dennes situation.

Exempelvis genom att diskutera en specifik klient som inte vill vara delaktig i något av de förekommande behandlingsinslagen, kan vi tillsammans komma på strategier för att motivera berörd klient till fortsatt utveckling i dennes pågående behandlingsprocess.

 

Denna utformas som regel, med utgångspunkt från ett givet uppdrag, av kurator tillsammans med klient och i förekommande fall med sjuksköterska.

Genomförandeplanen kommer under klientens behandlingsvistelse att kontinuerligt följas upp och revideras efter behov för att följa uppdraget mot de utsatta målen.

De dagliga lunchmötena med hela personalgruppen bidrar till ett levande och utvecklande samarbete som gynnar både klienter och personal.