Nedläggning av Kurön HVB

Frälsningsarméns ledningsråd har tagit ett inriktningsbeslut om att avsluta verksamheten Kurön HVB. Anledning till beslutet om nedläggning är att verksamheten under många år gått med underskott.

Det innebär att Frälsningsarmén idag har varslat samtliga anställda, förutom verksamhetschefen. Fackliga förhandlingar kommer att hållas under februari månad.

Tidsplanen är att avsluta verksamheten under det första halvåret 2022. De klienter som har aktiva placeringar kommer att kunna vara kvar tiden ut. De längsta placeringarna gäller till den 23 juni 2022. Inga nya placeringar kommer tas emot.

Beslutet har inte varit lätt att ta. Vi vet hur mycket Kurön har betytt för så många, både klienter och personal. Vi känner stor tacksamhet för och till alla som gett av sin tid och sitt engagemang för detta viktiga arbete.

I tjänsten

Per-Johan Fernström-Verksamhetschef
Per-johan.fernstrom@fralsningsarmen.se
Tel direkt 08-56051881 alt. 0739-209301

Kurön 2022-01-26