På Frälsningsarméns webbplats används cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera kommer att sparas i din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies
hämta geoposition

Synpunkter och klagomål

Vår förskola har upparbetade rutiner för att hantera synpunkter och klagomål. Vi tycker det är viktigt att lyssna in och ta dina synpunkter på allvar.

Så här kan du gå tillväga om du har synpunkter eller klagomål på vår förskolas verksamhet eller behöver informera oss om något som inträffat:

Ta kontakt med pedagogerna på din avdelning eller med den det berör. Du kommer att få återkoppling så snart som möjligt, dock senast efter 14 dagar.

Informationen förs vidare till förskolechefen som tar tag i ärendet. Det sker genom att information samlas in och analyseras. Dokumentation av insamlad information görs. Förskolechefen informerar sin överordnade chef. Du får sedan återkoppling om vad som händer och om vilka åtgärder som vidtagits.

Om du inget hör, eller om ditt ärende rör klagomål eller synpunkter på pedagogerna, ta kontakt med förskolechefen 073-920 93 30.

Gäller ditt ärende klagomål eller synpunkter på förskolechefen tar du kontakt med Frälsningsarméns högkvarter i Stockholm 08-562 282 00 och ber att bli kopplad till ansvarig för förskolan Krubban.

Är du inte nöjd med den hantering av ditt ärende som görs har du en möjlighet att kontakta Umeå kommuns för- och grundskol enhet och ansvarig tjänsteman där.

Skriv ut