Om härbärget

Vi har plats för 19 vuxna med missbruksproblem uppdelat på två verksamheter stödboendet och härbärget.
Vi har nolltolerans vad gäller alkohol och droger på stödboendet.

Klippangården ska utifrån en kristen och andlig livssyn sträva efter att skapa en god drogfri livskvalitet utifrån individens och Klippangårdens förutsättningar.