Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Hjälpande

Ett av de tre värdeord som karakteriserar Frälsningsarmén är ”hjälpande”. Vi hjälper dem som har det svårt. Vi kämpar mot orättvisor och vill ge varje människa hopp och tro på framtiden. Vårt arbete sker mitt bland utsatta och behövande i samhället. Lennart Lundberg, lärare vid Frälsningsarméns Officersskola berättar om varför.

Foto: Bisse Bengtsson

Varför hjälpte Jesus människor?

Varför hjälper vi? Förklaringen kan tyckas enkel. Jesus hjälpte människor och därför gör också vi det. Men varför hjälpte Jesus människor? Kanske ett av de mest vanliga svaren är att han gjorde det för att visa oss vem och hur Gud är, och det stämmer ju bra. Men vi kan och bör komplettera svaret med att Jesus hjälpte människor för att den efterlängtade tiden nu äntligen var inne - tiden för Guds rike.

Guds rike - hans rättvisa råder

Under Jesus tid hade "Guds rike" blivit en revolutionär slogan, kopplad till en längtan efter judiskt självstyre. Mer specifikt innebar det befrielse från det romerska imperiet. Men Guds rike är inte en geografisk plats utan har med Guds styre och herravälde att göra. Eftersom Gud är skapelsens Gud har hans plan alltid varit att, när han blev kung över hela sin skapelse på det sätt som det talas om i Gamla testamentet, även återställa skapelsen i den ordning som den var tänkt att ha från början.

När Jesus talade om Guds rike omdefinierade han det runt sig själv. När han sade "följ mig" var det en inbjudan att få vara med om Guds efterlängtade frälsande styre.

Ett av kännetecknen på Guds styre är att hans rättvisa råder. En dag kommer Herrens rättvisa råda helt och fullt. Den gör det inte ännu men genom Jesus liv, död och uppståndelse har tiden ändå initierats. Vi behöver förstå det mesta av det Jesus säger och gör utifrån denna verklighet.

Guds rike kom med Jesus

"Man behöver ju inte fasta för att något ska komma när det redan har kommit"

I Mark 2:18-22 ifrågasätts Jesus med följande ord: "Varför fastar Johannes lärjungar och fariseernas, men inte dina lärjungar?" För de flesta av oss är Jesus svar rätt märkligt. Han säger: "Inte kan väl bröllopsgästerna fasta medan brudgummen är hos dem. Så länge de har brudgummen hos sig kan de inte fasta."

Fariseerna var övertygade om att ifall de höll lagen, och fick alla andra att göra det också, skulle Guds rike komma (eftersom de miste Guds välsignelser när de bröt lagen). Fastan var en del av denna plan; fasta till dess riket kommer.

Profeten Jeremia beskriver hur det var innan Guds rike kom, hur folket hade övergivit Herren, inte hållit hans lag och när han beskriver de konsekvenser folket kommer att drabbas av på grund av det, säger han bland annat:

"Ty så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Se, inför era ögon och medan ni ännu lever skall jag på denna plats göra slut på jubelrop och glädjerop, på rop för brudgum och rop för brud (Jeremia 16:9, Svenska Folkbibeln 2015)."

Den tid som rådde, och som alltså inte var som Gud ville, beskrivs med att det inte kommer att höras "rop för brudgum och brud". Jesus något märkliga svar, att bröllopsgästerna inte kan fasta medan brudgummen är hos dem, blir begripligt. Hur skulle de kunna fasta nu när Guds rike har kommit (inte fullt ut som när Jesus en dag kommer tillbaka men dock initierats)? Man behöver ju inte fasta för att något ska komma när det redan har kommit.

"Om David kunde äta av skådebröden så kan Jesus göra det han gör eftersom han är just den kommande kungen"

I Mark 2:23-28 anklagas Jesus och hans lärjungar för att göra något förbjudet på sabbaten (de rycker av ax). Jesus svarar:

"Har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus - det var när Evjatar var överstepräst - och åt upp skådebröden, som inga andra än prästerna får äta, och gav också dem som var med honom."

Även det här svaret kan ju tyckas lite märkligt. Och egentligen handlar slutklämmen om att människosonen (Jesus medvetna syn på sig själv med hänsyftning på Daniel kapitel 7) är herre också över sabbaten. Men det finns något annat jag vill att du ska lägga märke till.

Den David Jesus talar om är förstås kung David, den störste kungen i Israels historia. Han fick ett löfte om att det skulle sitta en avkomling på hans tron för evigt, Messias, och att denne skulle vara större än David själv. Genom Jesus svar ska vi förstå att den tiden nu är inne. Om David kunde äta av skådebröden så kan Jesus göra det han gör eftersom han är just den kommande kungen. Och det innebär att Guds rike har kommit.

Vi kan alltså säga att Jesus hjälpte människor eftersom Guds rike kom med honom. Det innebär att vi som följer honom ska förkunna och gestalta detta rike på samma sätt. Och därför hjälper vi människor.

Frälsningsarméns grundare William Booth om jordisk  och social frälsning

I januari 1889 skrev Frälsningsarméns grundare William Booth en artikel i "All the World" under rubriken "Frälsning för båda världarna", följande: "Jag såg vad Bibeln sade, 'den som tror ska bli frälst', vilket inte endast innebar frälst från den framtida världens misär utan också från denna världens misär. Det kom med löfte om frälsning här och nu; från helvete och synd, last och brott, lättja och omåttlighet, och följaktligen i väldigt hög grad från fattigdom och sjukdom och majoriteten av besläktade fiender" (egen översättning).

Frälsning, förklarade Booth, handlar om riket här och nu: "Liksom Kristus kom för att kalla, inte de heliga, utan syndarna till omvändelse, så måste det nya budskapet om jordisk frälsning (Temporal Salvation), om frälsning från plågande fattigdom, från trasor och nöd, erbjudas alla" ("I mörkaste England", egen översättning från första upplagan, 1890).

Vi använder inte uttrycket "jordisk frälsning" (eller för den delen social frälsning som William Booth också använde) särskilt ofta, om vi gör det överhuvudtaget, men det innebär att frälsningen har lika mycket att göra med livet i den här världen som i den kommande.

Att hjälpa människor, att arbeta för deras väl och ve här i tiden så väl som för den kommande, föll sig naturligt för den tidiga Frälsningsarmén. Och det är fortfarande lika naturligt. Det är en konsekvens av att Guds rike har kommit, om än inte fullt ut, genom Jesus Kristus liv, död och uppståndelse.

Text: Lennart Lundberg, lärare vid Frälsningsarmén Officersskolan.

Skriv ut