Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Helad och gjord hel

”Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led, när vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, för¬nedrad, Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg, men Herren lät vår skuld drabba honom. ” Jesaja 53:4-6 (Bibel 2000). Läs påskhälsningen från Frälsningsarméns världsledare, general Brian Peddle.

Foto: Unsplash/Daniel Sandvik

Påskbudskapet är det djupaste, mest sanna, livsförvandlande och livgivande budskap vi någonsin kan lyssna till, ge re­spons på eller delta i. Kort sagt är påskbe­rättelsen kulmen i Guds frälsningsplan för att mänskligheten skulle kunna få förlåtelse och återupprättelse. Sådan vill­korslös uppoffrande kärlek frigör Guds barmhärtighet, nåd och förlåtelse. Vi borde uppleva gränslös glädje, uppfång­ade av vördnad och förundran, fira vår nyvunna frihet och leva i en ny dynamisk relation till den Allsmäktige.

Jesus identifierar sig med oss

Vi ser i dessa verser från Jesaja precis det Gud gjort för oss i Jesus. Genom att gå till korset gör Jesus något mycket po­sitivt fastän det innebär att han utsätts för smärta, skam, brustenhet och att bli skild från Fadern som han alltid delat en djup intimitet med. Jesus tar på sig allt som är negativt, destruktivt och smärt­samt. Denna uppvisning av äkta, ovill­korlig och självuppoffrande kärlek är oö­verträffad i mänsklighetens historia.

Även när vi läser om och reflekterar över vad Jesus tar på sig, känner vi lättnad, bör­dan lyfts av oss och vi blir fria. Jesus tar våra svagheter på sig och bär våra sorger. Ja, det finns en glimt av Jesus mänsklighet här när Ordet ”blev människa” (Johannes 1:14) – helt och hållet människa och sam­tidigt helt och hållet Gud. Han förstår det sköra, svagheten och det icke perfekta på ett personligt plan. Med detta sagt behö­ver vi också se att här pågår så mycket mer.

Han bär våra svagheter och sorger

Jesus gör mer än att identifiera sig med oss. Han tar på sig våra svagheter och våra sorger så att vi inte behöver bära dem. Lägg till detta vad som sägs i Filipper­brevet 4:6-7 (”Gör er inga bekymmer…”) och 1 Petrus brev 5:7 (”Kasta alla era be­kymmer på honom, ty han sörjer för er”) för att bättre förstå vad som ges till oss i Jesus. Se igen på vad som sker med Jesus – han är genomborrad, krossad, straffad och sårad. Varför skulle Jesus acceptera allt detta? Varför skulle Gud tillåta sin ende son att utstå allt detta?

Straffet som lades på Jesus ger oss frid genom vår tro

Om vi läser verserna från Jesaja ännu en gång, riktas ljuset mot vad vi får ta emot genom detta offer – frid och he­lande för oss själva. Straffet som lades på Jesus ger oss frid. Vi upplever helande därför att Jesus blev sårad. Det övergår nästan vårt förstånd, men ett fruktans­värt plågsamt ögonblick för läkedom till oss och en förfärligt våldsam handling ger oss evig frid.

Det är något av en orättvis överföring som pågår som visar Guds extravagans och den favör vi får utan att ha gjort oss förtjänta av den och som kallas nåd. Där finns också något djupt teologiskt, ett of­fer ges och ett förbund sluts.

Offren som ges och hur detta praktise­ras i Gamla testamentet finns där för att sona vår synd och ofullkomlighet. Här på korset betalas det största offret då Guds rena offerlamm offras en gång för alla och därigenom leder oss in i ny nåd och befrielse.

Vi har frid med Gud genom allt som Jesus gjorde möjligt och denna frid upp­levs genom tro på Jesus (Se Romarbrevet 5:1: ”Då vi nu har gjorts rättfärdiga ge­nom tro har vi frid med Gud genom vår herre Jesus Kristus”). Ja, så enkelt är det! Vi behöver inte komplicera det!

”Något nytt har kommit!”

Påskberättelsen slutar inte med Gol­gata. Påskdagen handlar om uppståndel­se och nytt liv. I 2 Korinthierbrevet 5:17 påminns vi om att ”Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är för­bi, något nytt har kommit!” Den gamla verkligheten där man är fångad av synd och där döden är vår slutliga fiende, är borta!

General Brian Peddle

På påskdagen uppstår vi till nytt liv i Kristus. Det nya livet är evigt liv. Det innefattar seger över synd och död, det inkluderar vårt helande och hela vår varelse, det är ett liv i djup frid (Jesaja 26;3: ”Den som är ståndaktig skänker du trygghet, på dig förströstar han”).

Denna påsk kan du uppleva helande och helhet i Kristus. Det var därför Jesus kom till jorden och det är vad Gud öns­kar allra mest för dig.

Text: Frälsningsarméns världsledare, general Brian Peddle

Publicerat: 2020-04-07Skriv ut