Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Ett fridsfolk

”Med fokus på Gud, kan vi uppleva Guds frid i livets stor¬mar och dela den friden med andra. Så, under den här adventstiden och därefter, låt oss vara ett fridsfolk. Må vår själva närvaro skapa frid i rum, situationer och liv eftersom den Helige Ande bor i oss.” Läs årets julhälsning från Frälsningsarméns världsledare general Brian Peddle.

Foto: Unsplash/Helena Lopes

"Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet."Johannes 14:27

Året 2020 har varit unikt, intressant och utmanande. Vi har genomlevt en global pandemi, vars konse­kvenser fortsätter att påverka våra liv. Vi har bevittnat det bästa av mänskligheten när samhällen samlades och hjälptes åt att ta hand om personer i utsatthet och i behov av skydd. Vi har sett det värsta av mänskligheten när rasism kostade liv och ledde till våldsamma protester och demonstrationer. Allt detta har lett till såväl upphetsning som utmattning un­der året.

Det är in i vår trassliga, komplexa, ständigt föränderliga, osäkra och för­virrande värld som Jesus kommer som Fridsfursten. Jesus kände till fördomar, förtryckande politiska regimer, institu­tionaliserad religion och lidande. Så även om mannen Jesus levde för 2000 år se­dan, har hans ord fortfarande betydelse eftersom han som Guds Son har ett evigt perspektiv.

Frid utmärker Jesu jordiska existens

Så, vad lärde Jesus oss om frid? I Bergs­predikan, när han inledde sin undervis­ning, sa Jesus: ”Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn” (Matt­eus 5:9). Senare, när Jesus förberedde sina lärjungar för sin avfärd och ankomsten av den utlovade Helige Anden, säger Je­sus: ”Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet” (Johannes 14:27).

Detta är samma Jesus som talade till vinden och vågorna och sade: ”Tig! Var tyst!” (Markus 4:39, ”Peace, be still” i King James Version). Till kvinnan som smorde hans fötter vid Simons hus sade Jesus: ”Din tro har frälst dig. Gå i frid” (Lukas 7:50). Efter att ha förklarat många saker för sina lärjungar sa Jesus: ”Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I värl­den får ni lida, men var frimodiga: jag har övervunnit världen” (Johannes 16:33).

Frid utmärker Jesu jordiska existens. När de tillkännagav hans födelse förkla­rade änglarna: ”Ära åt Gud i höjden, och frid på jorden bland människor som han älskar” (Luk 2:14). När Jesus visade sig för sina efterföljare efter uppståndelsen skulle han förklara: ”Frid vare med er!” (Johannes 20:21).

Ta emot Guds frid och dela friden med andra

Om Jesus var så fast besluten att dela Guds frid med andra, måste vi göra det­samma, men vi kan inte dela med oss av det vi inte först har själva. Följaktligen måste vi se till att vi lever i en relation med Gud och att vi får ta emot Guds frid, som övergår allt förstånd, och bevarar våra hjärtan och tankar i Kristus Jesus (Filipperbrevet 4:7). Det är från denna position av frid och med fokus på Gud, som vi kan uppleva Guds frid i livets stor­mar och dela den friden med andra. Vi kallas Guds barn när vi är fridsskapare, eftersom vi delar Guds väsen och natur med andra.

Så, under den här adventstiden och därefter, låt oss vara ett fridsfolk. Må vår själva närvaro skapa frid i rum, situatio­ner och liv eftersom den Helige Ande bor i oss. Må våra ord vara fridsord eftersom vi delar Guds ord. Var du än befinner dig och vilken situation du än befinner dig i, kan du uppleva Guds frid idag.

/Frälsningsarméns världsledare, general Brian Peddle

Julhälsningen finns publicerad i Frälsningsarméns tidning Stridsropet nr 5 - 2020

Publicerat: 2020-11-27Skriv ut