Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

En relation som förändrar världen

”Det är ett privilegium för mig att, för första gången som Frälsningsarméns general och världsledare, få sända er en hälsning inför denna julhelg. Till 131 länder runt världen, vill Frälsningsarmén föra vidare ett budskap om hopp när vi där försöker arbeta för rättvisa, rättfärdighet och Guds rikes utbredande, inte i vår egen kraft, förstås, endast genom Guds kraft.” Julhälsningen är skriven av Frälsningsarméns världsledare general Brian Peddle.

Foto: Unsplash/Tim Zankert

Vårt hopp inför denna julhelg finns i Jesus Kristus som är vår allvise härskare, gudomlige hjälte, evige fader och freds­furste. Titlarna finner vi i de första verser­na i Jesaja, kapitel 9, vers 6 (Bibel 2000). De innehåller ett hoppets budskap till ett folk som lever i mörker och dödsskug­ga, ett hopp om ljus och liv vilket endast kan finnas i den utlovade Frälsaren. In i denna situation kommer inte en teori el­ler en metod utan en person, en levande människa som andas och är född som en sårbar baby.

Hoppet går att finna i relationen med Jesus, världens ljus som skingrar mörk­ret. Hoppet går inte att finna i död rituell religion men i en vibrerande och livgivan­de relation med Gud.

Vem Jesus är

Vem är denne Jesus? Han är Gud i mänsklig form, inte längre långt borta eller onåbar men här med oss. Han är vår allvise härskare som talar ord av visdom och leder oss in i sanningen. Han är vår gudomlige hjälte för vilken inget är omöj­ligt, han förlåter synder, helar sjukdomar och reser upp döda. Han är vår fredsfur­ste som kommer till oss i kärlek, ger lugn till de oroliga och tröst till de ledsna och bekymrade. Han är vår evige fader som erbjuder en familjär relation som varar i evighet och även inkluderar beskydd och ger oss vad vi behöver här och nu. Detta är den Jesus som föddes i en krubba, dog på korset och uppstod från döden. Denne Jesus kan du lära känna i dag.

Jesus är allt det som handlar om rätt­visa, rättfärdighet och frälsning. De människor som hörde Jesajas profetia, de som levde på Jesus tid och vi som lever nu, är allt för välbekanta med den brust­na värld vi lever i, där orättvisor råder och mycket fördärvas av brist på moral. Perso­nen, budskapet och metoden som finns i Jesus ger ett perspektiv som sträcker sig tvärs över alla olika kulturer. Det för­vandlar den mörka och livlösa falskheten i denna värld till den underbart ljusa och livfulla verkligheten i Guds rike.

Räkna med Gud

General Brian PeddleDu och jag kan uppleva denna för­vandling och berätta om den för andra när vi lever tillsammans med Jesus.

Det kan låta som en idealistisk vision eller något som är för bra för att vara sant. Vi kan inte uppnå detta av vår egen kraft. Hade vi kunnat det skulle männ­iskan redan ha kommit på det! Som or­den från Jesaja påminner oss, kan detta endast åstadkommas genom Guds kraft. ”Herren Sebaots lidelse skall göra detta”. (Jesaja 9:7, Bibel 2000).

Så låt oss denna jul förtrösta på Gud, räkna med hans kraft, leva i gemenskap med honom och samarbeta med honom för att ge liv, ljus och hopp till vår värld.

Må Gud välsigna dig,

Frälsningsarméns världsledare, general Brian Peddle

Julhälsningen är publicerad i tidningen Stridsropet nr 5 - 2018

Publicerat: 2018-12-18Skriv ut