Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Frågor och svar om Jesus

Vem var egentligen Jesus? När föddes han och var? Hur gammal blev han? Hur dog han? Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om Jesus.

Foto: Teresia Jansson

Vem var Jesus?

Att Jesus har funnits är de flesta historiker överens om. Eftersom nästan allt historiskt material om Jesus finns i Bibeln och skrevs av människor som trodde på Jesus som Guds Son och Messias är den bilden av honom den mest kända. Försök har gjorts att presentera alternativa beskrivningar av honom utifrån annat material, men detta har inte resulterat i någon enhetlig uppfattning.

Eftersom grekiska var världsspråk på Jesu tid så översattes hans hebreiska namn, Yeshua, till ”Jesus”. ”Messias” på hebreiska som blir ”Kristus” på grekiska är tilläggsnamnet som används både traditionellt och av troende människor. Det betyder ”Den Smorde” som innebär att han är Guds ”utvalde” som ”har Guds Ande över sig”.

Jesus härstammade både från sin mor Maria och sin jordiske far Josef från den bibliske kung Davids släkt. Jesus växte upp i enkla förhållanden och arbetade troligen som snickare precis som Josef. Det finns nästan ingen information nedtecknad om Jesus från 12-års åldern till dess han började sin tjänst i Galiléen, i Norra Israel. De fyra evangelisterna i Bibelns Nya Testamente berättar om hur Jesus gick runt i ungefär tre år och predikade, botade människor med Guds kraft och förkunnade Guds rike, människovärde, förlåtelse, omvändelse och sig själv som vägen till en kärleksfull och god Gud.

Även på Jesu tid väcktes starka och motstridiga reaktioner runt honom. Vem var han, mannen som botade sjuka, och påverkade naturlagar så att han kunde gå på vatten och stilla storm med sina ord? En del trodde att han ”bara” var ännu en profet. Andra trodde att han var Guds Son - den store kungen som judarna hade väntat på och som skulle upprätta Israel ja, frälsa världen. Många hade svårt att tro på Jesus på grund av sin förväntan på en mer politiskt mäktig person med traditionell ”kunglighet”. Kunde en “vanlig” man som levde och umgicks med utsatta, fattiga och sjuka vara den Messias judarna trodde skulle komma och rädda dem från romarrikets förtryck? Människor förundrades då som idag över hans kärleksfulla, varma och opartiska bemötande av alla människor utan diskriminering.

Vem är Jesus idag, för de som tror på honom?

För en kristen är Jesus inte bara en profet som gick på jorden för 2000 år sedan utan Guds Son som lever än i dag i den himmelska världen. Sonen i gudomen, som på ett ofattbart sätt är Gud själv, sändes av Gud Fadern till jorden och föddes som människa genom att Gud på ett övernaturligt sätt med sin helige Ande lät Maria bli gravid.

Jesus avrättades genom korsfästelse fastän han var oskyldig. Han straffades och dog i de människors ställe som hade syndat mot Gud. Världens skuld sonades på detta sätt och de som tror på honom får förlåtelse för all synd och evigt liv i Guds rike. På den tredje dagen uppstod han från det döda. Jesus själv är kärnan i den kristna tron och upphovsmannen till en av världens största religioner - kristendomen.

När föddes Jesus?

Vilket år Jesus föddes har varit svårt att räkna ut helt exakt men man är rätt säker på idag att det var före år 0, det vill säga då vår tideräkning börjar. Möjligtvis år 6 f.Kr.

Medeltidsmunken Dionysius Exigus trodde sig räkna ut ett exakt årtal för Jesu födelse som utgångspunkt för vår tideräkning. Det visade sig senare att hans källor var bristfälliga. Bibelforskare idag menar att Jesus troligen föddes mellan år 4 och 7 f.Kr. Dessutom är man ganska säker på att Jesus inte föddes under vintern. Datumet för firandet av Jesu födelse fastställdes under 300-talet och har sitt ursprung i romerska kulten som högtidlighöll 25 december. Genom kyrkans sed att fira Jesu födelse vid denna högtid, ”konverterades” datumet till en kristen högtid. Dettas skedde i samband med att kristendom blev statsreligion i romarriket. I de östliga (ortodoxa) kyrkorna firar man Jesu födelse den 6 januari.

Var föddes Jesus?

Jesus föddes i ett djurstall i Betlehem i Judéen. Kejsar Augustus hade beordrat att hela romarriket skulle skattskrivas och de judiska ledarna beordrade därför var och en att bege sig till sin släktstad. På grund av Josefs och Marias börd begav de sig till Davids stad - Betlehem. När de kom dit var det överfullt på alla härbärgen, så Maria tvingades föda i stallet.

Vilket språk talade Jesus?

Jesus modersmål var arameiska som de flesta judar talade, men han talade och förstod också hebreiska som användes i religiösa sammanhang. Eftersom grekiskan vid denna tid var det största språket i området behärskade han troligen också detta språk.

Hur många lärjungar hade Jesus?

Jesus hade tolv lärjungar som valde att lämna sina privata liv och följa honom. De blev hans närmaste. Utöver dem var det många andra, både kvinnor och män, som också följde honom. Lärjungarna som följde Jesus hette: Petrus, Judas Taddaios, Johannes, Judas Iskariot, Matteus, Tomas, Jakob, Andreas, Filippos, Jakob, Simon och Bartolomaios.

När dog Jesus?

Det vi kallar långfredagen är dagen till minne av Jesu död. Söndagen innan sin sista påsk red Jesus in i Jerusalem på en åsna och hyllades av folket med palmblad (palmsöndagen), på det sätt som man vid denna tid hälsade en konung välkommen. På det som vi kallar skärtorsdagen förråddes han av Judas Iskariot, en av sina egna lärjungar och arresterades av romerska soldater. Dagen efter, på långfredagen, dömdes han till döden. Han blev hånad, piskad och uppspikad på korset vid en plats som hette ”huvudskalleplatsen” på hebreiska ”Golgata”. Kl 15 på fredagen dog Jesus.

Varför korsfästes Jesus/hur dog Jesus?

Jesus arresterades på de judiska ledarnas uppmaning med hänvisning till att han kallat sig Judarnas Konung och Guds Son något man ansåg vara hädelse. Jesus motsatte sig inte det han anklagades för och försökte inte göra sig fri. Pontius Pilatus som var romersk ledare (prokurator) i Judeen gjorde ett försök att få Jesus fri eftersom han inte kunde finna att han var skyldig till något brott mot romersk lag. Han använde sig av seden att frikänna en brottsling till påskhögtiden, men hetsad av prästerskapet krävde folket att Barrabas, en ökänd mördare och rövare skulle sättas fri och insisterade på att Jesus skulle korsfästas.

Grundorsaken till att Jesus blev arresterad torde vara att de skriftlärda, översteprästerna, var rädda för det inflytande Jesus började få bland folket. Jesus tolkade deras skrifter och lagar på ett sätt som de inte kunde acceptera. Till de tio budord som Gud en gång gav folket genom Mose hade de religiösa lagt till hundratals olika regler. Kravet på att dessa skulle åtlydas gjorde både livet och vägen till Gud svår och gav dessutom de religiösa ledarna stor makt. Hotade av Jesu undervisning och anspråk på att ha gudomlig auktoritet, och i rädsla för tumult och uppror beslöt de sig att göra sig av med honom.

När återuppstod Jesus?

På påskdagen, den tredje dagen efter sin död uppstod Jesus ifrån de döda. Uttrycket ”tredje dagen” används i judisk tradition även om det infaller två dagar efter hans död. Händelseförloppet äger rum under tre dagar. Han dör på första dagen och begravs för att sedan på tredje dagen uppstå från de döda. En tung sten som placerats vid gravens ingång, förseglad med romerskt sigill, var bortrullad. Och trots att en romersk vaktstyrka hållit vakt var han inte länge kvar. Jesus togs inte omedelbart upp till Gud utan visade sig levande under en tid efter sin uppståndelse. Vid ”Kristi Himmelsfärd” for han till himlen.

Hur gammal blev Jesus?

Det finns inga exakta forskningsresultat i detta men sannolikt korsfästes han påsken under det år han skulle fylla 30 eller 33. Några teorier pekar på ett senare datum. Men de vanligaste hävdar att det var i trettioårsåldern.

Vem förrådde Jesus?

Judas Iskariot, en av Jesu lärjungar. Han accepterade betalning av de judiska översteprästerna för att visa var Jesus befann sig vid ett passande tillfälle för att ta honom till fånga.


Har du fler funderingar kring kristen tro?

Här hittar du fler frågor och svar.

Publicerat: 2020-04-09Skriv ut