Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Bibelläsningsplan 2019

Framtagen av Svenska Bibelsällskapet.

Bibelläsningsplan 2019

Framtagen av Svenska Bibelsällskapet

Januari

I Jesu namn

 • 1 jan Luk 13:6-9
 • 2 jan Ps 119:105
 • 3 jan Ps 119:129-136
 • 4 jan Ps 119:153-160
 • 5 jan 2 Tim 3:16-17

Guds härlighet i Kristus

 • 6 jan Matt 2:1-12
 • 7 jan Joh 1:1-5
 • 8 jan Joh 1:6-11
 • 9 jan Joh 1:12-18
 • 10 jan Joh 1:19-28
 • 11 jan  Joh 1:29-34
 • 12 jan  Joh 1:35-42

Döper i helig Ande och eld 

 • 13 jan Luk 3:15-17, 21-22
 • 14 jan Joh 1:43-51
 • 15 jan Joh 2:1-11
 • 16 jan Joh 2:12-25
 • 17 jan Joh 3:1-11
 • 18 jan Joh 3:12-21
 • 19 jan Joh 3:22-4:4

Livets källa

 • 20 jan Joh 4:5-26
 • 21 jan 2 Kung 17:1-12
 • 22 jan Hos 10:5-8
 • 23 jan Mika 1:1-7
 • 24 jan 2 Kung 17:13-23
 • 25 jan 2 Kung 17:24-33
 • 26 jan Esra 4:1-4

Jesus skapar tro

 • 27 jan Joh 4:27-42
 • 28 jan Joh 4:43-54
 • 29 jan Joh 5:1-15
 • 30 jan Joh 5:16-30
 • 31 jan Joh 5:31-45

Februari

 • 1 febr Joh 6:1-15
 • 2 febr Joh 6:16-21

Uppenbarelsens ljus

 • 3 febr Luk 2:22-40
 • 4 febr 1 Joh 1:1-10
 • 5 febr 1 Joh 2:1-11
 • 6 febr 1 Joh 2:12-17
 • 7 febr 1 Joh 2:18-27
 • 8 febr 1 Joh 2:28-3:10
 • 9 febr 1 Joh 3:11-24

Sådd och skörd

 • 10 febr Mark 9:38-41
 • 11 febr 1 Joh 4:1-10
 • 12 febr 1 Joh 4:11-21
 • 13 febr 1 Joh 5:1-12
 • 14 febr 1 Joh 5:13-21
 • 15 febr 2 Joh 1:1-13
 • 16 febr 3 Joh 1:1-15

Nåd och tjänst

 • 17 febr Luk 17:7-10
 • 18 febr 1 Mos 3:1-12
 • 19 febr 1 Mos 3:13-24
 • 20 febr 1 Mos 4:1-9
 • 21 febr 1 Mos 4:10-16
 • 22 febr 1 Mos 4:17-26
 • 23 febr 1 Mos 5:1-14

Det levande ordet

 • 24 febr Joh 7:40-52
 • 25 febr 1 Mos 5:15-32
 • 26 febr 1 Mos 6:1-16
 • 27 febr 1 Mos 6:17-7:10
 • 28 febr 1 Mos 7:11-23

Mars

 • 1 mars 1 Mos 8:1-12
 • 2 mars 1 Mos 8:13-22

Kärlekens väg;

 • 3 mars Joh 12:20-33
 • 4 mars 5 Mos 18:15
 • 5 mars Ps 16:1-11
 • 6 mars Mark 2:18-20
 • 7 mars Dan 10:2-18
 • 8 mars Apg 13:1-3; 21:5-6
 • 9 mars 1 Sam 1:8-16

Prövningens stund

 • 10 mars Matt 16:21-23
 • 11 mars Est 1:1-15
 • 12 mars Est 1:16-22
 • 13 mars Est 2:1-14
 • 14 mars Est 2:15-23
 • 15 mars Est 3:1-15
 • 16 mars Est 4:1-11

Den kämpande tron

 • 17 mars Luk 7:36-8:3
 • 18 mars Est 4:12-17
 • 19 mars Est 5:1-8
 • 20 mars Est 5:9-14
 • 21 mars Est 6:1-14
 • 22 mars Est 7:1-10
 • 23 mars Est 8:1-8

Guds mäktiga verk

 • 24 mars Luk 1:26-38
 • 25 mars Est 8:9-17
 • 26 mars Est 9:1-10
 • 27 mars Est 9:11-19
 • 28 mars Est 9:20-26
 • 29 mars Est 9:27-10:3
 • 30 mars Joh 6:16-23

Livets bröd

 • 31 mars Joh 6:24-35

April

 • 1 april Joh 6:36-46
 • 2 april Joh 6:47-59
 • 3 april Joh 6:60-71
 • 4 april Ps 22:1-14
 • 5 april Ps 22:15-22
 • 6 april Ps 22:23-32

Försonaren

 • 7 april Mark 12:1-12
 • 8 april Ps 25:1-11
 • 9 april Ps 25:12-22
 • 10 april Ps 28:1-9
 • 11 april Joh 11:1-16
 • 12 april Joh 11:17-37
 • 13 april Joh 11:38-57

Vägen till korset

 • 14 april Joh 12:1-16
 • 15 april Joh 18:1-18
 • 16 april Joh 18:19-40
 • 17 april Joh 13:18-38
 • 18 april Joh 13:1-17
 • 19 april Joh 19:17-37
 • 20 april Joh 20:1-10

Kristus är uppstånden

 • 21 april Joh 20:1-18
 • 22 april Luk 24:36-49
 • 23 april Joh 20:19-23
 • 24 april Joh 20:24-29
 • 25 april Joh 20:30-31
 • 26 april Joh 21:1-14
 • 27 april Luk 5:4-11

Påskens vittnen

 • 28 april Joh 21:15-19
 • 29 april Joh 21:20-25
 • 30 april Apg 10:34-43

Maj

 • 1 maj  Apg 10:44-11:4
 • 2 maj  Apg 26:12-32
 • 3 maj  Mark 16:15-20
 • 4 maj  Joh 10:1-15

Den gode herden

 • 5 maj Joh 10:11-16
 • 6 maj Hes 34:1-10
 • 7 maj Hes 34:11-19
 • 8 maj Hes 34:20-29
 • 9 maj 1 Sam 16:11-13
 • 10 maj Ps 95:1-11
 • 11 maj 1 Pet 5:1-11

Vägen till livet

 • 12 maj Joh 14:1-14
 • 13 maj Matt 7:13-14
 • 14 maj Ps 1:1-6
 • 15 maj 5 Mos 30:11-19
 • 16 maj Joh 14:15-21
 • 17 maj Joh 14:22-31
 • 18 maj Joh 15:1-9

Att växa i tro

 • 19 maj Joh 15:10-17
 • 20 maj Joh 15:18-27
 • 21 maj Ords 15:1-11
 • 22 maj Ords 15:12-21
 • 23 maj Ords 15:22-33
 • 24 maj Ords 16:1-9
 • 25 maj Ords 16:10-21

Bönen

 • 26 maj Luk 11:1-13
 • 27 maj Ef 1:15-23
 • 28 maj Jer 29:11-13
 • 29 maj 1 Krön 4:10
 • 30 maj Apg 1:1-11
 • 31 maj Joh 16:1-15

Juni

 • 1 juni Joh 16:16-22

Hjälparen kommer

 • 2 juni Joh 16:23-33
 • 3 juni Joh 17:1-16
 • 4 juni Joh 17:17-26
 • 5 juni Rom 8:2-17
 • 6 juni 2 Krön 7:14-15
 • 7 juni 2 Kor 5:14-21
 • 8 juni Gal 5:22-23

Den heliga Anden 

 • 9 juni Apg 2:1-11
 • 10 juni Joh 3:31-36
 • 11 juni Ps 68:1-12
 • 12 juni Joel 2:28-32
 • 13 juni Gal 6:1-10
 • 14 juni Jes 60:1-11
 • 15 juni 1 Pet 3:8-17

Gud - Fader, Son och Ande

 • 16 juni Matt 28:16-20
 • 17 juni 1 Pet 4:1-11
 • 18 juni  1 Pet 4:12-17
 • 19 juni Ps 143:1-12
 • 20 juni 1 Mos 1:1-13
 • 21 juni 1 Mos 1:14-31
 • 22 juni Matt 6:25-30

Den Högstes profet

 • 23 juni Luk 1:57-66
 • 24 juni Jak 1:1-16
 • 25 juni Jak 1:17-26
 • 26 juni Jak 2:1-13
 • 27 juni Jak 2:14-26
 • 28 juni Jak 3:1-18
 • 29 juni Jak 4:1-16

Kallelsen till Guds rike

 • 30 juni Joh 1:35-46

Juli

 • 1 juli Upp 1:1-11
 • 2 juli Upp 1:12-15
 • 3 juli Upp 1:16
 • 4 juli Upp 1:17-20
 • 5 juli Upp 2:1-7
 • 6 juli Upp 2:8-11

Förlorad och återfunnen

 • 7 juli Luk 15:8-10
 • 8 juli Upp 2:12-17
 • 9 juli Upp 2:18-29
 • 10 juli Upp 3:1-6
 • 11 juli Upp 3:7-13
 • 12 juli Upp 3:14-22
 • 13 juli 1 Pet 1:1-10

Att inte döma

 • 14 juli Joh 8:1-11
 • 15 juli 1 Kor 5:9-13
 • 16 juli Matt 7:15-23
 • 17 juli Rom 16:17-20
 • 18 juli Matt 18:15-20
 • 19 juli Upp 4:1-11
 • 20 juli Hes 10:1-17

Sänd mig

 • 21 juli Matt 16:13-20
 • 22 juli Jes 6:1-8
 • 23 juli Upp 5:1-14
 • 24 juli Jer 32:1-15
 • 25 juli 1 Mos 49:9-10
 • 26 juli Upp 6:1-17
 • 27 juli Upp 7:1-17

Efterföljelse

 • 28 juli Matt 16:24-27
 • 29 juli Upp 8:1-13
 • 30 juli Upp 9:1-12
 • 31 juli Upp 9:13-21

Augusti

 • 1 aug  Upp 10:1-3
 • 2 aug  Upp 10:4
 • 3 aug  Upp 10:5-11

Jesus förhärligad

 • 4 aug Mark 9:1-13
 • 5 aug Upp 11:1
 • 6 aug Upp 11:2-4
 • 7 aug Sak 4:1-10
 • 8 aug Upp 11:5-6
 • 9 aug Upp 11:7-14
 • 10 aug Jer 9:11

Andlig klarsyn

 • 11 aug Matt 7:22-29
 • 12 aug Esra 1:1-11
 • 13 aug Esra 3:1-7
 • 14 aug Esra 3:8-13
 • 15 aug Esra 4:1-10
 • 16 aug Esra 4:11-24
 • 17 aug Esra 5:1-6

Goda förvaltare

 • 18 aug Luk 12:42-48
 • 19 aug Esra 5:7-17
 • 20 aug Esra 6:1-15
 • 21 aug Esra 6:16-22
 • 22 aug Esra 7:1-10
 • 23 aug Esra 7:11-26
 • 24 aug Esra 7:27-8:14

Nådens gåvor

 • 25 aug Matt 18:18-22
 • 26 aug Rom 12:3-8
 • 27 aug 1 Pet 4:10-11
 • 28 aug 1 Kor 12:1-11
 • 29 aug 1 Kor 12:7-11
 • 30 aug 1 Kor 12:12-14
 • 31 aug 1 Kor 12:15-24

September

Tro och liv

 • 1 sept Matt 21:28-31
 • 2 sept 3 Mos 1:1-8
 • 3 sept 3 Mos 1:9-14
 • 4 sept 3 Mos 1:15-21
 • 5 sept 3 Mos 1:22-36
 • 6 sept 3 Mos 1:37-44
 • 7 sept Kol 2:16-17

Friheten i Kristus

 • 8 sept Luk 13:10-17
 • 9 sept 3 Mos 16:1-7
 • 10 sept Joh 7:1-2
 • 11 sept Joh 7:3-13
 • 12 sept Joh 7:14-24
 • 13 sept Jes 44:3; 55:1
 • 14 sept Joh 7:25-39

Medmänniskan

 • 15 sept Matt 5:38-48
 • 16 sept Joh 7:40-53
 • 17 sept Joh 8:12-20
 • 18 sept Joh 8:21-30
 • 19 sept Joh 8:31-41
 • 20 sept Joh 8:42-47
 • 21 sept Joh 8:48-59

Enheten i Kristus

 • 22 sept Luk 22:24-27
 • 23 sept 1 Kor 1:1-10
 • 24 sept Ef 4:1-16
 • 25 sept Amos 9:1-10
 • 26 sept Amos 9:11-15
 • 27 sept Upp 11:15-19
 • 28 sept Upp 12:1-6; Ps 2:9

Änglarna

 • 29 sept Upp 12:7-12
 • 30 sept Upp 12:7-9

Oktober

 • 1 okt Upp 12:10-18
 • 2 okt Upp 13:1-2
 • 3 okt Upp 13:3-10
 • 4 okt Upp 13:11
 • 5 okt Upp 13:12-18

Döden och livet

 • 6 okt Luk 7:11-17
 • 7 okt Upp 14:1-12
 • 8 okt Upp 14:13-20
 • 9 okt Ps 90:1-17
 • 10 okt Ps 91:1-16
 • 11 okt Ps 92:1-16
 • 12 okt Ps 93:1-5

Lovsång

 • 13 okt Matt 15:29-31
 • 14 okt Heb 13:15
 • 15 okt 1 Kor 2:3-16
 • 16 okt 1 Kor 3:1-11
 • 17 okt 1 Kor 3:12-23
 • 18 okt 1 Kor 4:1-5
 • 19 okt 1 Kor 4:6-14

Att lyssna i tro

 • 20 okt Mark 10:17-27
 • 21 okt 1 Kor 8:1-13
 • 22 okt 1 Kor 9:1-12
 • 23 okt 1 Kor 9:13-27
 • 24 okt 1 Kor 10:1-13
 • 25 okt 1 Kor 10:14-22
 • 26 okt 1 Kor 10:23-33

Trons kraft

 • 27 okt Joh 9:1-7, 24-39
 • 28 okt Joh 9:8-23
 • 29 okt Mark 7:33; 8:23
 • 30 okt 1 Kor 11:17-22
 • 31 okt 1 Kor 11:23-34

November

 • 1 nov 1 Kor 14:26-33
 • 2 nov Matt 5:13-16

Vårt evighetshopp

 • 3 nov Joh 6:37-40
 • 4 nov 1 Kor 1:17-20
 • 5 nov 1 Kor 1:21-25
 • 6 nov 1 Kor 15:12-20
 • 7 nov 1 Kor 15:21-34
 • 8 nov 1 Kor 15:35-50
 • 9 nov 1 Kor 15:51-58

Samhällsansvar

 • 10 nov Luk 19:1-10
 • 11 nov 1 Kor 13:1-3, 8-13
 • 12 nov 1 Kor 13:4-7
 • 13 nov 1 Kor 14:1-12
 • 14 nov 1 Kor 14:13-25
 • 15 nov Upp 15:1-8
 • 16 nov Upp 16:1-11

Vaksamhet och väntan

 • 17 nov Luk 12:35-40
 • 18 nov Upp 16:12-21
 • 19 nov  Upp 17:1-6
 • 20 nov 1 Mos 11:1-9
 • 21 nov Upp 17:7-18
 • 22 nov Upp 18:1-10
 • 23 nov Upp 18:11-24

Kristi återkomst

 • 24 nov Joh 5:22-30
 • 25 nov Upp 19:1-10
 • 26 nov Upp 19:11-21
 • 27 nov Upp 20:1-6
 • 28 nov Upp 20:7-8
 • 29 nov Hes 38:10-16
 • 30 nov Upp 20:9

December

Ett nådens år

 • 1 dec Luk 4:16-23
 • 2 dec Upp 21:1
 • 3 dec 2 Pet 3:1-13
 • 4 dec 2 Pet 3:14-18
 • 5 dec Upp 21:2-8
 • 6 dec Upp 21:9-13
 • 7 dec Upp 21:14

Guds rike är nära

 • 8 dec Mark 1:14-15
 • 9 dec Upp 21:15-27
 • 10 dec Upp 22:1-2
 • 11 dec Hes 47:1-12
 • 12 dec Upp 22:3-5
 • 13 dec Upp 22:6-16
 • 14 dec Upp 22:17-21

Bana väg för Herren

 • 15 dec Luk 3:1-15
 • 16 dec Mal 1:1-14
 • 17 dec Mal 2:1-16
 • 18 dec Mal 3:1-12
 • 19 dec Mal 3:13-18
 • 20 dec Mal 4:1-6
 • 21 dec Mika 5:2-4

Herrens moder

 • 22 dec Luk 1:39-45
 • 23 dec Joh 10:22-39
 • 24 dec Luk 2:1-20
 • 25 dec Matt 1:18-25
 • 26 dec Matt 10:32-39
 • 27 dec Ps 99
 • 28 dec Ps 100

Guds barn

 • 29 dec Matt 18:1-5
 • 30 dec Ps 103:1-10
 • 31 dec Ps 103:11-2

 

Skriv ut