Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Helig i ditt hjärta

”Vilka tankar, associationer och känslor föds hos dig om jag säger ordet helighet? I vardagstal kan vi uttrycka oss med ’det där är heligt för mig’, och menar att något är oändligt dyrbart och viktigt. Och det har i allra högsta grad med Gud att göra.” Lyssna på månadens andakt av och med Daniel Viklund, kårledare för Frälsningsarmén i Strängnäs.

Jag läser från Nya Testamentet ur första Petrus Brev, det tredje kapitlet från vers 13:  

”Vem kan göra er något ont om ni brinner för det goda? Ja, även om ni skulle få lida för det som är rätt är ni saliga. Var inte rädda för dem och låt er inte skrämmas. Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har. Men gör det ödmjukt, med respekt och ett rent samvete, så att de som talar illa om ert goda levnadssätt i Kristus får skämmas för sitt förtal. Det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än för onda gärningar.”

Ordet helighet

Ja, tänk att det går att fånga en hel ”värld”, en hel dimension; det går att fånga Guds värld, något litet, med ett enda ord! Jag skulle så gärna vilja veta vilka tankar, vilka associationer och känslor som föds hos dig om jag säger ordet: HELIGHET.  Det är ett väldigt viktigt ord och det har i allra högsta grad med Gud att göra. Vi lär oss av Bibeln att Gud är ”Helig, Helig, Helig”. När Jesus går på jorden så kallas han, ”Guds Helige”, och även den tredje personen i gudomen har vi lärt känna som den helige Ande.

Petrus skriver om vårt förhållande till en fientlig omvärld - ibland mer och ibland mindre. Det här är skrivet till en församling som utstod svår förföljelse för sin tros skull. Och mitt i de rekommendationer han ger för hur vi ska förhålla oss till detta, så nämner han just detta: ”Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan.” Heligheten som ett sätt att bemöta, heligheten som ett sätt att förhålla sig till, heligheten som ett skydd mot det som är fientligt! 

Det här påminner mig lite om orden i ”Herrens bön”. ”Fader vår som är i himlen, helgat varde ditt namn”. Eller som vi säger i den senare översättningen: Låt ditt namn bli helgat. Och här skriver Petrus: ”Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan”. Det kan naturligtvis aldrig handla om att vi på något sätt kan göra Gud mer helig än han redan är. Han är den oändligt fullkomlige i sin helighet. Vi kan heller aldrig på något sätt förändra Jesus. ”Jesus Kristus är densamme, i går, och idag, så ock i evighet”, skriver Hebreerbrevets författare. Men, vi kan påverka vår inställning och vårt förhållningssätt till heligheten!

Oändligt viktigt och dyrbart

Vad kan det innebära att hålla Herren Kristus helig i sitt hjärta? Jag tror att det först och främst innebär att vi har den största och djupaste respekt och kärlek till Herren Jesus. ”Att hålla någonting heligt”, ja, vi förstår lite intuitivt vad det kan betyda. Vi kan använda det faktiskt i vardagstal ibland: ”Det där är heligt för honom” eller ”det där är heligt för henne”, eller vi kanske säger, ”det där är heligt för mig”,  och även fast vi inte lägger någon religiös betydelse i det så är det alltså ett sätta att uttrycka att det här är någonting som är oändligt  dyrbart och viktigt för mig. Det är så viktigt så att jag vågar använda ordet ”helig”.

Här tror jag vi har hemligheten till varför det står så här, vi ska ni hålla Herren Jesus helig i vår hjärtan. Det betyder att han i sin person, som den han är, som den evige Guds Son, som både Gud och Människa, som den syndfrie Frälsaren är oändligt dyrbar för oss. Men också hans verk, att han kom till jorden, att han gav sitt liv, att han uppstod, och att han blev upplyft till himlen och sitter på Faderns högra sida, för vår frälsnings skull, ja, det är heligt för oss. Och för det tredje, också hans undervisning, det Jesus lärde är så dyrbart för oss så det är heligt. 

Heligheten ger dig motivation och skydd

Låt mig gå vidare. Också det han har kallat oss till: att leva tillsammans med den lokala församlingen, att tjäna honom, ja, vår uppgift i Guds rike, om det är att vara en enkel tjänare i praktiska saker, eller att behöva stå fram i offentliga sammanhang och hålla viktiga tal, ja vad än saken gäller så ska vår, din och min tjänst  för Kristus vara helig. Jag hoppas att allt som gäller Jesus, och livet med honom, och tjänsten för honom är heligt för dig. Det kommer att ge dig motivationen att leva i tuffa tider, i svåra tider, ja, till och med i fientliga sammanhang. Det kommer också att ge dig skydd för det som är livet tillsammans med Gud i ditt inre. Så, låt mig får ge dig samma uppmaning som Petrus gav församlingen på sin tid: Håll Herren Kristus helig i ditt hjärta!”

Text: Daniel Viklund
Foto och redigering: Jonas Nimmersjö
Sång: Det är så himlen är vår
Text och musik: Matthias Rundqvist

Publicerat: 2021-03-12Skriv ut