Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Vem bestämmer människovärdet?

Vad händer med vår kristna värdegrund och hur påverkar det landet? Är alla människor lika värda? Vem bestämmer människovärdet - Gud, staten, medierna eller sociala medier? Detta var frågor som panelen på onsdagens förmiddagsseminarium skulle samtala om i Frälsningsarméns tält på Hamnplan under Almedalsveckan 2019.

" Därför behövs vi. För att påminna om att varje människa är värdefull, eftersom hon är skapad och älskad av Gud.", säger Jacob Evertsson, SKR.

”Människovärdet försvagas i dagens samhälle”

I panelen fanns

  • Fanny Ljungholm, från Frälsningsarmén verksamhetsansvarig Krukmakarens hus Visby,
  • Anna Ardin, från Equmeniakyrkan som är utredare och diakon och
  • Jacob Evertsson, teologisk rådgivare på Sveriges Kristna Råd (SKR).

Eva Gustin, PR-ansvarig från Frälsningsarmén var moderator. Panelens deltagare var ense om att se tendenser till att människovärdet försvagas i dagens samhälle och att det är viktigt för kyrkorna att försvara det.

”Varje människa har ett bidrag utifrån sina förutsättningar”

– Försvaret av människovärdet är något vi behöver göra tillsammans, säger Jacob Evertsson.

– Och det är ett pågående arbete som aldrig tar slut tyvärr. Därför behövs vi. Att påminna om att varje människa är värdefull, eftersom hon är skapad och älskad av Gud. 

Han menar att det är viktigt att se människovärdet hos dem som är särskilt utsatta och är i behov av stöd, men inte bara se människovärdet hos dem utan också se dem som behöver stöd som en tillgång i vårt samhälle. 

– Varje människa har ett bidrag utifrån sina förutsättningar, säger Jacob Evertsson. Att ingen ska ses som en belastning.

Panelen: Jacob Evertsson, Teologisk rådgivare, Sveriges Kristna Råd (SKR), Anna Ardin, utredare, diakon, Equmeniakyrkan, Fanny Ljungholm, verksamhetsansvarig Krukmakarens hus Visby, Frälsningsarmén

Guds människosyn ska genomsyrar vad vi faktiskt gör i praktiken

– Jag vill ha ett samhälle där det jag tror är Guds människosyn genomsyrar vad vi faktiskt gör i praktiken, säger Anna Ardin. Det är en sak att säga att människan har samma värde, men det är en annan sak att säga att människan har samma rätt. Jag tror att vi har ett ansvar att se till att det här värdet får genomslag i rätten. 

Hon menar att det ofta i samhället är ekonomi som sätter människovärdet och tar exempel på exkluderande design med piggar i parkbänkar för att inte bostadslösa ska kunna sova på dem eller på hur Sverige hävdar asylrätten, att de som kommer till Sverige har rätt att söka asyl, men hur vi samtidigt gör allt för att hindra dem att komma hit.

Fanny Ljungholm menar att vi som kristna och som kyrka måste pusha för dem som är utsatta och svaga och oftast inte får sina rättigheter tillgodosedda. 

”I Sverige visas den kristna kärleken från staten”

Något som både Jacob Evertsson och Anna Ardin tycktes se är att vi i Sverige, trots sekularisering ändå har ett relativt kristet synsätt på människovärde i samhället. Anna Ardin tog exempel på vårt lands välfärdsystem. I många andra länder driver kyrkor stora sjukhus för att hjälpa människor som inte har råd med sjukvård. I Sverige driver stat och landsting sjukhus och alla har möjlighet att få vård.

– Det är som att i Sverige så visas den kristna kärleken från staten, säger hon. 

Både Jacob och Anna har varit politiskt aktiva men de tror inte att politiken kan vara en lösning. Anna menar att i politiken så håller visionerna på att försvagas, politiken har inte heller uthållighet att arbeta för människovärdet. Men i kyrkorna så har vi en vision och ett fridsrike och kyrkorna har ett evighetsperspektiv.

– Allt vi gör spelar roll, vi gör vad vi kan sedan får Gud göra resten, säger Anna.

– Vi måste levaa som vi lär både som grupp och som individer, vi måste ta fighten för människovärdet och ta ner Gudsriket till jorden, säger Fanny Ljungholm.

Om människovärdet även i seminarierna på eftermiddagen och kvällen

Onsdagen handlade mycket om människovärde i de seminarier Frälsningsarmén höll eller bevakade.  På eftermiddagsseminariet i tältet höll Gabriel Ekbeck, från Frälsningsarmén och projektledare för projektet Kylsskåpsradion och Jenny Sandgren Wahlström, verksamhets- och konstnärlig ledare för Dansutbildningen Språng ett seminarium som handlade om människovärde utifrån ett funktionsvariations perspektiv.

Seminariet var ett samarrangemang av Kylskåpsradion och Dansutbildningen Språng. Båda dessa seminarier finns att se i sin helhet på Frälsningsarméns Facebooksida. Där på Facebook finns även (G) som i Gud seminariet från onsdagskvällen som hölls i Oscarssalen på Krukmakarens hus. Det handlade också till viss del om människovärde. Rubriken för det seminariet var Vad blir av människan i den digitala världen? I den panelen satt Arash Gilan författare av boken ”Apparnas Planet” och Ulf Jonsson, jesuitpater och redaktör för tidningen Signum. 

Text och foto: Jonas Nimmersjö

Publicerat: 2019-07-04Skriv ut