Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies
hämta geoposition

Samvetsfrihet, en het fråga

Frågan om samvetsfrihet har debatterats flitigt i media på sistone, särskilt när det kommer till aborter. Idag diskuterades ämnet inom "(G) som i Gud" då flera politiker, en jurist och en representant från Läkarförbundets etiska kommitté var inbjudna. Kanske inte helt oväntat så hettade det till emellanåt.

På Frälsningsarméns kår på förmiddagen samlades Ruth Nordström, chefsjurist på Scandinavian Human Rights Lawyers, Elin Karlsson, ledamot I Läkarförbundets etiska kommitté, Lars-Arne Staxäng, riksdagsledamot (M), Chatrine Pålsson Ahlgren (KD), ledamot i Statens medicinetiska råd, Annika Hirvonen Falk, vice ordförande i justitieutskottet och jämställdhetspolitisk talesperson (MP), och Mathias Tegnér, riksdagsledamot (S).

Patientens bästa i första hand

Debatten kom främst att handla om rätten till att avstå från att delta i aborter även om tanken med samtalet var att inte fastna i just den frågan. Flera i panelen ansåg att man på det området alltid måste sätta patientens vilja och bästa först och att varje patient ska få samma bemötande.
- Att vi kopplar ihop samvetsfrihet med abort beror på att Ellinor Grimmark utbildat sig och sökt arbete där det ingår att göra aborter bara för att sätta frågan på sin spets, påstod Annika Hirvonen Falk.

Samvetsfriheten respekterades tidigare

Ruth Nordström försvarade sin klient som faktiskt hade sökt sig till ett ställe där samvetsfriheten respekterats tidigare. Hon hade blivit lovad en anställning trots sin syn på abort då chefen ansåg att det fanns lösningar men när det blev uppmärksammat i media drogs jobberbjudandet tillbaka. Ruth Nordström informerade även åhörarna om att 59 procent av alla barnmorskor har sysslor som inte innefattar aborter, exempelvis förlossningar.
- Fram till och med 2013 har samvetsfriheten respekterats inom vården men då kom barnmorskeförbundet med ett nytt policybeslut som gjorde att de som inte ville utföra aborter fick byta jobb. Numer får man inte ens bli barnmorska om man inte kan tänka sig att delta i aborter, sa hon och menade att det snarare var det som har gjort att debatten blossat upp.

Brist på barnmorskor

Hon ansåg också att ett mycket större problem i branschen är att det är brist på barnmorskor här så att svenska gravida kvinnor tvingas åka utomlands eller rent av föda i bilen eller på gatan och att det är något som är ändå viktigare att kämpa för. Hon påpekade även att den senaste tidens debatt inte hotar rätten till abort utan den handlar om ifall man ska tvingas göra vissa uppgifter i sin tjänst som strider mot sin egen övertygelse. Enligt henne finns det inget annat land i Europa där det är så lätt att få göra abort som i Sverige och det finns många länder där abortfrågan innefattas av samvetsfrihet. Endast i Bulgarien är samvetsfriheten inte accepterad.
- I vårt närmsta land Norge, exempelvis, fungerar samvetsfriheten alldeles utmärkt, sa hon.

Oense panel

Några i panelen höll inte med.
- Om vi ser på Sverige i förhållande till världen så är aborträtten här hotad eftersom flera länder i Europa har dragit in aborträtten och i vissa delar av Spanien finns de som vägrar skriva ut dagen efter-piller, sa Mathias Tegnér.
- Det Ruth Nordström driver är ett hot mot aborträtten och idag finns det många miljoner kvinnor som inte har tillgång till säkra aborter och många tusen dör på grund av det, sa Elin Karlsson.

Hänsyn till varje enskild individ

Hon tyckte att om man alltid ska ta hänsyn till varje enskild individs syn i en fråga så kan det innebära att en annan person kränks och tog som exempel om en man vägrar ta en kvinna i hand på grund av hans övertygelse. Men hon underströk att hon är för möjligheten att göra vapenfri militärtjänst till exempel och det valet gjorde Mathias Tegnér när det var aktuellt för honom.

Dialog först

Chatrine Pålsson Ahlgren tryckte på vikten av att den som söker en viss tjänst är ärlig med vad den kan tänka sig att göra och inte göra och att varje arbetsplats bör ta ställning till om det fungerar att ha exempelvis en anställd som inte gör aborter just där.
- Jag tror att rätt väg att gå är att komma överens. När det blir för högljutt och polariserat skadar det frågan och det gynnar ingen, sa hon.

Ruth Nordström påminde om alla dödshot de abortvägrande barnmorskorna fått utstå den sista tiden och att vi måste ta på allvar det hat som piskats upp mot två individer.
- Det är viktigt att visa respekt, medmänsklighet och värme och det är ohederligt att påstå att de inte utfört sitt arbete när de förlöst en massa barn, sa hon.

Svårt med generella gränser

Panelen snuddade även vid frågor som poliser som tvingas ta till vapen, Jehovas vittnen som är emot blodtransfusioner och vegetarianer som vill jobba på restaurang men inte tillaga kött och så vidare. Men då samvetsfrihet kan gälla så många olika områden ansåg flera av talarna att det inte går att göra några generella ställningstaganden utan varje fråga måste diskuteras enskilt och lösas på olika sätt.

Det pratades även om var man ska dra gränsen när det gäller religionsfriheten och dess konsekvenser.
- Självklart ska man respektera varje människas inre kompass och religionsfrihet men det är inte en mänsklig rättighet att få ett speciellt arbete utan att göra en uppgift som ingår i det yrket, sa Elin Karlsson.

Lars-Arne Staxäng menade att det alltid går att hitta lösningar om man så vill.
- Ofta går det att pragmatiskt och praktiskt ordna saker men det är klart att det blir en besvärlig situation om alla kommer med nya krav på olika områden, sa han.

Han tror att det kommer debatteras allt flitigare och om fler frågor som rör samvetsfrihet i framtiden och att folk kommer se på och respektera samvetsfrihet på ett självklarare sätt. Chatrine Pålsson Ahlgren tryckte på vikten av att vi fortsätter prata om detta.
- Jag hoppas att vi kommer samtala mer med varandra om svåra etiska frågor för då ser man att allt inte är svart eller vitt. När jag var ung hade jag väldigt bestämda åsikter om saker men nu har jag fått insikter, sa hon.

Respekt för mänskliga rättigheter

Ruth Nordström hoppades avslutningsvis att vi i framtiden kommer visa mer respekt för de grundläggande mänskliga rättigheterna.
- Europarådets parlamentariska församling har gjort ställningstagandet att när det gäller abort och dödshjälp så ska olika åsikter respekteras. Vi måste kunna respektera två åsikter samtidigt, det kan Norge och Danmark och det kan också Sverige, sa hon.

Text: Teresia Jansson

Publicerat: 2017-07-07Skriv ut