Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Nya studenter till Officerskolan välkomnas

Under en bön- och lovsångsgudstjänst lördagen den 25 augusti välkomnas sex fältsergeanter till tjänst och utbildning i Frälsningsarmén. De kommer under tre års tid arbeta i kårer parallellt med att de går sin utbildning för att efter det bli invigda som frälsningsofficerare. ”Fältsergeanterna går exakt samma utbildning som reservkaptenerna”, säger Henrik Bååth, rektor på Officersskolan.

Välkomstmöte med bön- och lovsångsgudstjänst - lördag 25 augusti kl 16.00

  • Plats: Söderkåren, Hornsgatan 96-98, Stockholm 
  • Medverkande: Frälsningsarméns ledare i Sverige; kommendörerna Marianne och Clive Adams, överstelöjtnanterna Gunilla och Kjell Olausson, Kristin och Heiner Helm med lovsångsteam, Officersskolans kadetter, frälsningsofficerare och reservkaptener

Om de olika titlarna

Reservkapten var tidigare benämningen på personer som redan hade fått ett uppdrag som kårledare/pastor i på en kår/församling, men som parallellt med tjänsten läste den utbildning som Frälsningsarmén har som krav på sina frälsningsofficerare (pastorer). Att man nu bytt namn på beror på att man under en tid funderat på ordet "reservkapten" och kommit fram till att det inte är ett passande namn. Ordet "reserv" syftar på något som inte är aktivt, menar Henrik.

– Efter en tids samtal med Frälsningsarméns ledningsråd om vilket namn man kunde tänka sig blev det bestämt att vi byter till "fältsergeant", ett namn som också är känt inom organisationen, berättar Henrik Bååth.

Sammanlagt 15 studenter på Officersskolan

Det är med andra ord ingen annan skillnad på de nya fältsergeanterna och de tidigare reservkaptenerna. Det är samma förutsättningar, samma lönegrad och samma antagningsprocess. Efter utbildningen blir de frälsningsofficerare med löjtnants rang. Henrik berättar att det idag finns tre reservkaptener som inte är färdiga, de kommer behålla sin rang under utbildningen. Då det inte är några nya kadetter kommer Officersskolan i höst att ha tre reservkaptener (som redan påbörjat utbildningen innan namnbytet som ju sker i år), sex kadetter och sex nya fältsergeanter.

– Utbildningstiden för fältsergeanterna är som sagt tre år med fem kursveckor per år samt att de ska delta på en nordisk kadettkursvecka i löpet av studietiden, berättar Henrik Bååth.

Karl-Gustav Hansson

Karl-Gustav Hansson, i Trollhättan och i Varberg

Karl-Gustav Hansson är en av de nya fältsergeanterna och kommer att vara stationerad på Frälsningsarmén i Trollhättan och i Varberg. Han är egenföretagare i skogsbranschen och bor på en gård i Hedekas i Bohuslän.

– Jag har varit frälsningssoldat i drygt fyra år, berättar Karl-Gustav. Har länge haft en längtan att få vara i tjänst för herren, och så hörde jag om denna möjlighet, så jag sökte. Och jag är väldigt glad för detta arbete i Frälsningsarmen, och att vara med och vinna människor för Guds rike.

Mikael och Lena Vigart, på Hönö och i Göteborg

Mikael VigartFrälsningsarméns kår på Hönö kommer Mikael och Lena Vigart, från Mölndal, vara fältsergeanter. Lena kommer även att arbeta som barn-, familj- och ungdomskonsulent på Hisingskåren i Göteborg. Mikael har i många år arbetat som pastor och föreståndare för olika pingstförsamlingar runt om i Sverige.

¬– Jag kom i kontakt med Frälsningsarmén för tre år sedan, berättar Mikael. Och jag ville fortsätta att verka inom Frälsningsarmén dels för att jag upptäckte att jag nog alltid delat visionen, "tvål, soppa och frälsning", och dels för att jag mött så många fina ledare här som får mig att tro att Gud vill göra något fint genom Frälsningsarmén i Sverige. Jag ser det som en förmån att få vara en del i teamet. Vi brukar säga att Gud har en missionskallelse för sin kyrka, men det är nog mera så att Gud har en kyrka för sin missionskallelse.

Lena Vigart– Jag kom i kontakt med Frälsningsarmén då jag gjorde min praktik på Centrumkåren i Haga, Göteborg för cirka fem år sedan, berättar Lena Vigart, när jag gick en diakonutbildning på Liljeholmens folkhögskola. Efter utbildningen jobbade jag en kort tid i Centrumkåren med det sociala arbetet. Redan som ung upplevde jag att Gud talade till mig och kallade mig för en Kristi tjänarinna. Jag har alltid ömmat för de svaga och utstötta i samhället, vilket också stämmer in på Frälsningsarmén.

Susann Åsbogård, i Alingsås

Susann ÅsbogårdFrälsningsarméns kår i Alingsås befinner sig Susann Åsbogård, hon arbetar där som föreståndare för kårens sociala arbete. Susann lärde känna Frälsningsarmén när hon 2011 sökte jobb som rytmikpedagog på kåren i Alingsås.

– Det jobbet visade sig vara upptaget men jag blev tillfrågad om att börja som föreståndare för socialt arbete på kåren i Alingsås, berättar Susann. Sedan dess har jag jobbat här och också varit medlem, och fått vara med och utveckla kårens sociala arbete och se det växa. Jag har alltid känt att jag har en kallelse och försökt leva i den. Jag har hela tiden känt att jag fått vara ledd av Gud och att jag varit på "rätt plats" de senaste åren, men också alltid strävat efter att utbilda mig mer, utveckla min verksamhet eller fördjupa den. Jag studerar själavård på Liljeholmens Folkhögskola för att jag vill fördjupa min tjänst. Jag kan inget annat än att stå till Guds förfogande - så jag går och litar på att Han går före.

Text och foto: Jonas Nimmersjö och privat

 

Publicerat: 2018-08-20Skriv ut