På Frälsningsarméns webbplats används cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera kommer att sparas i din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies
hämta geoposition

Bättre samarbete och snabbt agerande av vikt för de arbetslösa

Under Almedalens första dag diskuterades arbetslösheten inom samarbetet "(G) som i Gud" både i montern och på Frälsningsarméns kår. Företrädare för Arbetsförmedlingen, en politiker och civila aktörer deltog i samtalen. Samtliga underströk vikten av gott samarbete och att det behövs åtgärder snarast för att stötta dem som står utan sysselsättning.

Under eftermiddagen hölls ett samtal kring arbetslösheten mellan olika aktörer i montern för "(G) som i Gud" som är ett samarbete mellan tidningen Dagen, Frälsningsarmén och Pingst. På plats fanns Johan Lahne, nationell samordnare för arbetsmarknadsprogram på Frälsningsarmén, Lars Björkqvist, också från Frälsningsarmén och projektledare för "Hela Livet", ett arbete för människor som levt i utanförskap en tid, Kerstin Brage, ansvarig för den nationella arbetsträningen på Myrorna och Lena Broén, verksamhetssamordnare på Arbetsförmedlingen.

Långsiktigare samarbete

"Hela Livet" jobbar med hela människan med individen i fokus och erbjuder rehabilitering i form av arbetsträning, samtal och coaching och både Lars Björkqvist och andra påpekade vikten av att tillhöra ett sammanhang och känna gemenskap även om man saknar en riktig anställning.

Samtliga parter ansåg att samarbetet mellan Arbetsförmedlingen, politiker och civila aktörer och företag måste bli bättre och mer långsiktigt. Bland annat framkom det att det fungerar olika bra på olika orter beroende på hur den politiska styrningen ser ut lokalt.

"Tro, hopp och arbete"

Johan Lahne nämnde att Frälsningsarméns initiativ "Tro, hopp och arbete" har lett till att 30 procent av de långtidsarbetslösa har slussats vidare till arbete eller studier och hela 70 procent av arbetslösa unga vuxna.
- Och många människor skulle kunna ingå i det programmet men få hänvisas dit fastän det finns plats för 500 som kan få praktik och arbetsträning inom Frälsningsarméns verksamheter, sa han.

Myrorna ger omkring 2000 personer sysselsättning per år.
- Det kommer alltid finnas människor som inte kommer ut på arbetsmarknaden men vi kan hitta möjligheter att få ut dem med enträget arbete, sa Kerstin Brage.

Viktigt med uppföljning

Johan Lahne ansåg även att det finns ett behov av uppföljning, vägledning och stöttning efter att en person börjat på en ny arbetsplats. Lena Broén höll med om detta. Ett problem som kom upp är att handläggarna på Arbetsförmedlingen har en mycket stor arbetsbörda som gör att de inte räcker till och inte kan ta snabba beslut när det gäller deras klienter.
- Och vi behöver vara fler aktörer än vi som samlats här, sa Lena Broén.

Diskussionen fortsätter

Även på Frälsningsarméns kår diskuterades arbetslösheten. I samtalet deltog både Johan Lahne och Kerstin Brage igen och dessutom Henrietta Stein, biträdande generaldirektör på Arbetsförmedlingen, Edward Hamilton, expert på arbetsgivar- och förhandlingsservice på Svenskt Näringsliv, Heidi Sandberg, områdeschef för arbete och sysselsättning på Göteborgs Räddningsmission och Elisabeth Svantesson, riksdagsledamot och vice ordförande i Arbetsmarknadsutskottet.

Olika arbetssätt – en styrka

Bland annat diskuterades problemen kring upphandlingar när det gäller praktikplatser. Heidi Sandberg påpekade att upphandlingar inte är någon bra lösning eftersom olika aktörer jobbar på olika sätt, vilket är en styrka. Hon menade att det lätt blir för byråkratiskt och att det är olyckligt att i en upphandlingsprocess tvinga alla parter att bli likadana. Kerstin Brage höll med.
- Upphandlingar är väldigt strikta och vi får inte chans att visa hela våra spektra och man får inte placera folk hos oss för att det inte leder till arbete men många av dem kommer inte ut i arbete i alla fall. De behöver arbetsträna eftersom en del har tappat sitt yrkessjälvförtroende, sa hon.

Frälsningsarmén gör skillnad

Edward Hamilton underströk vilken konstruktiv dialog han har med Johan Lahne och Frälsningsarmén och att han sett vilken skillnad Frälsningsarmén gör för sysslolösa människor genom stöd och matchning.

Heidi Sandberg beklagade att det kommit nya regler som gör att Arbetsförmedlingen inte kan placera folk hos dem.
- Av 350 personer har 42 procent gått vidare till riktiga anställningar och några till utbildning eller pension så vårt resultat är väldigt bra men om en månad är vi tvungna att lägga ner vår verksamhet, sa hon.

Regeringen backar

Även Elisabeth Svantesson gav Sveriges beslutsfattare en känga då hon påpekade att eftersom vi har en högkonjunktur borde de som har svårast att komma in på arbetsmarknaden ha det lättare nu.
- Men de har de inte och en del har inte en enda aktivitet. Hur ska de rustas och känna att vi behöver dem? Civila samhället och frivilligorganisationer är viktiga men regeringen backar och låter dem inte vara med. Politiker vill lägga ner fas tre utan något alternativ och det har skapat detta kaos. Det är ett stort svek, sa hon.

Mer lokalt samarbete

Henrietta Stein efterlyste mer lokala samarbeten och Edward Hamilton efterfrågade större reformer och sänkta trösklar så att fler kan komma in på arbetsmarknaden. Bland annat bör arbetsgivaravgifterna ses över tyckte han.

De olika parterna pratade även om vikten av individuella lösningar för dem som står utan sysselsättning. Panelen var även ense om att det är bråttom då de aktörer som tvingas lägga ned kanske inte kommer starta upp igen. Samtliga var måna om att samarbeta men att det måste gå från ord till handling.

Text och foto: Teresia Jansson

Publicerat: 2017-07-03 Skriv ut Dela