På Frälsningsarméns webbplats används cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera kommer att sparas i din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies
hämta geoposition

Sätt punkt för sorgliga sommarlov

I montern i Almedalen diskuterades det på förmiddagen hur det civila samhället och politiker kan förbättra situationen för barn som lever ibland annat ekonomisk utsatthet, en fråga som är särskild aktuell i sommartider. Frälsningsarmén möter i sina verksamheter många barn i den situationen.

På plats i montern var Karin Bondesson, ansvarig för barnrättsfrågor på Frälsningsarmén, Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och ordförande i Socialförsäkringsutskottet, Marie Svedborg Lindén, förskolechef på Frälsningsarmén för Morgonsol i Göteborg, Ann-Christine Karlsten, verksamhetsansvarig för Frälsningsarméns stöd- och omsorgsarbete i Visby.

- Vi försöker hjälpa hela familjer långsiktigt men gör även kortsiktiga insatser vid kristillfällen och behovet av hjälp ökar kring jul och sommar, sa Ann-Christine Karlsten.

Antalet familjer som söker stöd har ökat

Hon har noterat att det tidigare var omkring 70 familjer som sökte extra stöd kring julen men de senaste åren har den siffran ökat till cirka 350 men positivt är att man på Frälsningsarmén har fått se hur familjer i utanförskap som fått stöd och blivit upprättade och nu kan försörja sig själva. På loven erbjuder kåren utflykter och läger som de som lever i ekonomisk utsatthet kan delta i. Även Marie Svedborg Lindén vittnade om att man i Frälsningsarméns olika förskolor möter barn i utsatthet som inte har råd att komma iväg på resor i semestertider.

Barn bär föräldrars utsatthet

Fredrik Lundh Sammeli påpekade att det är en av samhällets största utmaningar att se till att barn får en bra uppväxt, att de klarar av skolan och får möjlighet till fritidsaktiviteter som bidrar till deras utveckling.
- Ofta bär barn sina föräldrars utsatthet om de saknar arbete och utbildning, därför måste vi bekämpa arbetslösheten och ge vuxna möjligheter till utbildning. Dessutom behöver vi ge kommuner sommarlovspengar eftersom barns fritid är en viktig politisk fråga, sa han.

Olika aktörer kompletterar varandra

Han gav också civilsamhället och organisationer som Frälsningsarmén en eloge som fångar upp utsatta barn och han menade att deras erfarenheter och bidrag är enormt viktiga i frågor som denna. Att olika aktörer har olika roller som kompletterar varandra är också en styrka, påpekade han. Han gläds även över att Barnkonventionen nu blir en del av svensk lagstiftning som också säger att barn har rätt till en bra fritid.
- Jag tror att det bland annat kommer leda till att offentligheten får ökade kunskaper och att barn möter en mer kunnig vuxenvärld, sa han.

Unga lider av psykisk ohälsa

Enligt Karin Bondesson är det största problemet här att så många barn och unga lider av psykisk ohälsa och då blir det extra viktigt med en meningsfull fritid och hon efterfrågade bättre samarbete mellan med myndigheter och kommuner. Hon lyfte även frågan om barn som utsätts för sexuella övergrepp och nämnde att en av fem någon gång är med om detta och att var tionde barn utsätts för eller får bevittna våld i sitt eget hem. Hon tryckte även på utbildningen I Trygga Händer som alla som kommer i kontakt med barn i Frälsningsarméns verksamheter ska gå. Fredrik Lundh Sammeli menade att samhället måste bli bättre på att göra orosanmälningar, något som även Ann-Christine Karlsten påpekade.

Text:Teresia Jansson

Publicerat: 2017-07-05 Skriv ut Dela