På Frälsningsarméns webbplats används cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera kommer att sparas i din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies
hämta geoposition

Krafttag mot människohandeln

Idag har Frälsningsarmén lyft upp människohandeln på agendan i Almedalen. Madeleine Sundell, människorättsjurist och nationell samordnare i arbetet mot människohandel på Frälsningsarmén, samtalade med inbjudna gäster. Samtliga parter ansåg att det behövs hårdare tag, nya redskap och bättre samarbete på området.

På förmiddagen samtalade Madeleine Sundell på monterområdet med Helena Wilhelmsson, vice ordförande i Centerpartiets kvinnoförbund, om människohandeln i Sverige. Madeleine Sundell berättade om hur Frälsningsarméns arbetar; förebyggande, opinionsbildande och genom att utbilda människor och skydda, stötta och återintegrera de utsatta i samhället. Helena Wilhelmsson underströk vikten av det frivilligorganisationer åstadkommer.

- Kunskap och professionalism finns och samarbete med det civila samhället behövs men de aktörerna måste bli erkända och få pengar till sina verksamheter, sa hon.
- Offer pratar ofta hellre med Frälsningsarmén än med kommunen och det är något vi måste bygga vidare på, fortsatte hon.

Stor misstro mot myndigheter

Frälsningsarmén har varit med och byggt upp plattformen och nyblivna organisationen Civila Sverige mot Människohandel och Madeleine Sundell påpekade att omkring hälften av dem de möter har haft dem som första kontakt eftersom många har en misstro mot myndigheter. Dessutom är det få som anmäler det de utsatts för på grund av hot, rädslor och dåliga språkkunskaper i det nya landet.
- Men det måste finnas ett samarbete med myndigheter. Vi har försökt bygga upp ett stödprogram där det ingår 30 dagars reflektionstid innan polis och rättsväsendet kontaktas men vi behöver få ett uppdrag från staten, sa hon.

Handlingsplan mot människohandel

Helena Wilhelmsson höll med om det och ansåg att resurser måste frigöras för ändamålet och att det är viktigt att sätta press på de som är direkt ansvariga på området i varje enskild kommun. Madeleine Sundell nämnde att det finns en handlingsplan när det gäller sexuell exploatering av barn men att det behövs handlingsplaner för all form av människohandel och utan en nationell handlingsplan är det svårt att tillgodose alla dessa människors rättigheter.
- Vi har en lag som förbjuder sexköp och en prostitutionsgrupp som har gripit sexköpare men vi ser en ökning av arbetsexploatering och vill se en likande lag för den och vi behöver fler verktyg som stryper och kommer åt efterfrågan, sa hon.

Skärpt brottsreducering

Helena Wilhelmsson sa att hon vill se en skärpt brottsrubricering och högre straffvärde när det kommer till de som utnyttjar andra i människohandel, dels för att det sänder signaler om att det är ett allvarligt brott och för att det kommer att bidra till att polisen får mer resurser till att utreda fallen. Hon menade också att vi måste bli bättre på att identifiera de utsatta.

Enligt Madeleine Sundell är det många invånare här som inte förstår hur utbredd människohandeln är och hon uttryckte farhågor för att den kommer öka, delvis på grund av tillströmningen av flyktingar till vårt land. Helena Wilhelmsson höll med om att vi inte hänger med i utvecklingen på området och att det måste finnas checklistor för hur man känner igen tecken på att någon är utsatt för människohandel och att den som hyser misstankar måste veta vem den ska kontakta och hur den ska gå vidare med ärendet.
- Det finns en nationell manual men få känner till den och få läser den. Teorin finns men den måste omvandlas till praktik, sa Madeleine Sundell.

Helena Wilhelmsson påpekade att det är särskilt viktigt att myndigheter som polis och Länsstyrelsen tar del av manualen.

Samarbete för att upptäcka människohandel

På eftermiddagen intervjuade Madeleine Sundell Johan Lagerhäll, VD för Taxi Stockholm, Isabella Kim, barnrättsjurist på ECPAT Stockholm, Alexander Crawford, ordförande för initiativet Not for Sale, Ruth Nordström, chefsjurist på Scandinavian Human Rights Lawyers och Henrik Dider, HR-direktör på Scandic Hotell Sverige. De representerar olika aktörer som arbetar mot människohandel men på olika sätt och de fick alla berätta om hur de verkar för att sätta punkt för företeelsen.

ECPAT möter många utsatta barn och barn till utsatta mammor och försöker påverka makthavare att ta människohandeln på allvar och Isabella Kim ansåg också att det behövs nationella lagar på området.
- Vi arbetar även med specialisering inom rättsväsendet som polis, åklagare och domare och andra som kommer i kontakt med barn. På varje ambassad behövs det också en person som företräder sitt land när det kommer till barn som hamnar i människohandel, sa hon.

Hon tipsade även om sidan www.ecpathotline.se dit man anonymt kan anmäla misstankar om människohandel mot barn.

Not for Sale är ett USA-baserat initiativ som finns i flera länder men som är ganska nytt i Sverige. Produkter såsom vitamindrycker säljs och hela vinsten går till organisationer som arbetar emot människohandeln.
- I Amsterdam finns det en restaurang vars vinst går till det arbetet men de anställer även de som fallit offer för människohandeln och nu vill vi skapa sammanhang här där företag som dessa kan komma in, sa Alexander Crawford.

Henrik Dider berättade om hur nordens största hotellkedja i samarbete med bland annat polis och Länsstyrelsen tränar medarbetare och övriga intresserade i att lägga märke till tecken på att saker inte går rätt till. I de allra flesta fallen då hans personal har fattat misstankar har polisen bekräftat att det stämt.

Enligt Johan Lagerhäll är taxiverksamheten i sin sämsta form en direkt väg till i första hand prostitution, något som Taxi Stockholm tar avstånd ifrån men tyvärr har firman erfarenhet av att förare inte förstått eller valt att inte förstå när oegentligheter har förekommit.
- Vi har fått rannsaka oss själva och 12-13 personer har fått sluta hos oss och vi kommer att fortsätta göra stickprovskontroller med tanke på detta, sa Johan Lagerhäll.

Taxi Stockholm har numera förstärkt sin uppförandekod och har en väl utarbetad plan för när något felaktigt inträffar och Johan Lagerhäll påpekar att väldigt många av förarna tar tydlig ställning för firmans värderingar.

Ruth Nordström bistår ofta, i sin roll som jurist, människor som utsatts för människohandel och kommit till Sverige. Oftast handlar det om kvinnor som utsatts för sexuellt utnyttjande och som även har barn med sig. Organisationen Ruth Nordström företräder utbildar domare och åklagare via ett EU-projekt, något som även behövs här i Sverige då okunskapen är stor på vissa håll, exempelvis hos Migrationsverket, anser Ruth Nordström.

Madeleine Sundell uttryckte avslutningsvis sin tacksamhet över det goda samarbetet på området mellan olika aktörer.
- Till plattformen Civila Sverige mot Människohandel är ett 20-tal organisationer knutna och vi kan erbjuda stödboende och stödprogram och alla kan göra något i kedjan i kampen mot människohandeln, sa hon.

Teresia Jansson

Publicerat: 2017-07-04 Skriv ut Dela