På Frälsningsarméns webbplats används cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera kommer att sparas i din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies
hämta geoposition

Människor i utsatthet

"Snart skall vi fira advent och jul. Men många människor kommer inte att få en varm och fridfull helg. När du möter en utsatt medmänniska kan du möta den personen - kanske med ett vänligt ord, en varm blick, en enkel handling så den människan känner sig sedd." Månadens andakt är skriven av major Per-Uno Åslund, metodstöd för sociala institutioner och förskolor i Frälsningsarmén.

Foto: Jonas Nimmersjö

Hur du kan vara utsatt

Vad tänker du om att vara utsatt? Att ofrivilligt befinna sig i ensamhet? Vad tänker du om att vara liten och sårbar som barn? Eller att vara liten och utsatt som vuxen? Vad tänker du om att inte ha ett hem? Att inte vara accepterad i samhället? Vad tänker du om att inte ha pengar till mat för dagen? Att aldrig kunna lita på någon annan människa? Vad tänker du om att vara mobbad? Att inte vara omtyckt?

Alla människors behov

Mitt i en värld där allt skall vara på topp och ha en fin yta, så är vi människor sårbara och blir utsatta. Vi har en rad basbehov som behöver vara uppfyllda för att vi ska kunna leva ett drägligt liv, såsom tillgång till mat, sömn och tak över huvudet. Ytterligare behov behöver vara uppfyllda för att vi skall kunna leva ett gott liv, vi behöver till exempel ha vänner, få och ge omsorg, bemötas av respekt och tas på allvar. För att få uppleva tillfredsställelse i livet behöver vi också känna oss bekräftade av omgivningen.

Hur många människor har det – då och nu

Frälsningsarméns grundare William Booth höll ett tal i början på 1900-talet, där han bland annat sade:
"Så länge kvinnor gråter som nu tänker jag kämpa; så länge små barn får gå hungriga tänker jag kämpa; så länge män döms om och om igen till fängelse tänker jag kämpa; så länge det finns ett fyllo kvar, så länge det finns fattiga och trasiga flickor kvar på gatan, så länge det finns en enda mörk själ som inte nåtts av Guds ljus tänker jag kämpa. Jag tänker kämpa ända till slutet!"

William Booths beskrivning av människors livssituation då – i början på 1900-talet stämmer väldigt väl in även i dagens samhälle – år 2016. Vi möter idag människor som utsätts för övergrepp av olika slag. Vi möter föräldrar som inte kan ge sina barn en julklapp i jul. Vi möter människor varje dag som är fast i drogernas gissel. Vi ser människor som är trasiga och fattiga, och inte har någonstans att bo. Relationer mellan människor är trasiga. Många människor får aldrig möta en vänlig blick eller få ett varmt bemötande, de har aldrig mötts med respekt från andra. Dessa människor lever i utsatthet.

Vad du kan göra

Snart skall vi fira advent och jul och det är många som är utsatta och inte har möjlighet till en varm och fridfull helg. När du möter en utsatt medmänniska kan du på ditt sätt möta den personen med ett vänligt ord, en varm blick, eller en enkel handling så den människan känner sig sedd. Tänk goda tankar och be för den människan. Gud välsigne Dig!

Bön

Gud hjälp mig se djupet i varje medmänniska. Hjälp mig att inte döma utifrån människors yttre. Hjälp mig att se dig Gud i varje människa som jag möter, på gatan, i tunnelbanan, eller i affären! Gud vi ber om frid inför advents- och jultiden!

Text: Per-Uno Åslund

Så står det i Bibeln

Jesus mötte många människor som var utsatta. Bibeln beskriver många sådana händelser där han möter "den lilla människan". Här följer några sådana bibelställen.

Joh. 4:13-25. Jesus och den samariska kvinnan

13. Jesus svarade: "Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. 14. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv." 15. Kvinnan sade till honom: "Herre, ge mig det vattnet, så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten."
16. Jesus sade: "Gå och hämta din man." 17. Kvinnan svarade: "Jag har ingen man." Jesus sade: "Du har rätt när du säger att du inte har någon man. 18. Fem män har du haft, och den du nu har är inte din man. Där talade du sanning." 19. Kvinnan sade: "Herre, jag ser att du är en profet. 20. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget, men ni säger att platsen där man skall tillbe honom finns i Jerusalem."21. Jesus svarade: "Tro mig, kvinna, den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern. 22. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till, eftersom frälsningen kommer från judarna. 23. Men den tid kommer, ja, den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty så vill Fadern att man skall tillbe honom.24. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning." 25. Kvinnan sade: "Jag vet att Messias kommer" (alltså den Smorde) "och när han kommer skall han låta oss veta allt."

Luk. 15:15-24. Liknelsen om den förlorade sonen

15. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet, och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. 16. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. 17. Då kom han till besinning och tänkte: 'Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. 18. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom: Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. 19. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare.' 20. Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. 21. Sonen sade: 'Far, jag har syndat mot himlen och mot dig, jag är inte längre värd att kallas din son.' 22. Men fadern sade till sina tjänare: 'Skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den, och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter.23. Och hämta gödkalven och slakta den, så skall vi äta och hålla fest. 24. Min son var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.' Och festen började.

Publicerat: 2016-11-21 Skriv ut Dela