Stöd julgrytan på Kår 393!

Påskfirande 2023

Påsken - vår viktigaste högtid!

Påsk 2023

Fasta
Fram till påsk hålls 40 dagar fasta världen över.

Vi på Kår 393 fastar också på olika sätt och läser tillsammans en bibellässningsplan med fokus på bön där vi tar oss igenom Lukasevangeliet i ett häfte vi lånat från Sollentuna Pingst, "Att upptäcka Gud i vardagen".

Vill du läsa Lukasevangeliet med oss under denna tid ladda ner häftet kar-393@fralsningsarmen.se 

Skärtorsdag
Middag kl 18.00 för nattvard till åminnelse av Jesu sista måltid i Getsemane.
Andakt kl 19.00

Långfredag
Enkel bön och långfredags-andakt.

Påskdagen
Påskfest för hela familjen!
Vi firar gudstjänst kl 11.00
Äventyret för barn från 4 år gamla.

Vi äter lunch och leker lekar tillsammans - för alla åldrar.
Anmälan till kar-393@fralsningarmen.se