Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Klagomålshantering

Frälsningsarmén arbetar för att säkerställa ansvarstagande och kvalitet i det internationella utvecklingssamarbete som vi är en del av.

I allt vårt arbete har vi ett åtagande kring kvalitet och ansvarighet gentemot rättighetsbärare (målgrupp för projekt), samarbetsorganisationer och givare.

Vårt rättighetsbaserade sätt att arbeta innebär att målgruppens intressen och åsikter ska väga tungt i planering, genomförande och utvärdering av insatser samt att icke-diskriminering, ansvarighet och transparens är av yttersta vikt i allt vi gör.

De utvecklingsprojekt vi stödjer implementeras av Frälsningsarmén i andra länder och vårt samarbete ska vara byggt på tillit och öppenhet.

Vi följer Röda korsets internationella uppförandekod för humanitärt arbete samt Frälsningsarméns uppförandekod. Det är viktigt för oss att leva upp till det förtroende som visas oss och att hållas ansvariga för det vi lovar och därför vill vi att eventuella problem och oegentligher ska kunna lyftas fram .

Klagomålsformulär

Detta är Frälsningsarméns formulär för klagomål om du har upplevt att vi inte respekterar våra åtaganden eller om du har upplevt, sett eller hört talas om oönskat agerande från Frälsningsarméns och dess personals sida. Din rapport kommer att hanteras i enlighet med våra riktlinjer för klagomålshantering (se policydokument i spalten till höger).

Så snart en anmälan har gjorts kommer en inledande undersökning att göras, varefter beslut fattas om hur ärendet fortsatt ska hanteras. Inom tre veckor efter att anmälan gjorts kommer anmälaren att få återkoppling som bekräftar att anmälan har gjorts och hur ärendet kommer att hanteras.

Din anmälan kommer att hanteras konfidentiellt och du kan välja att vara anonym. Då har vi dock inte möjlighet att återkoppla till dig.

Om din anmälan gäller ett Sidafinansierat projekt kommer vi att skicka den vidare till vår ramorganisation Svenska missionsrådet (SMR). Du kan också vända dig direkt till SMR istället på info@missioncouncil.se 

Vänligen ange om du är: