Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Toaletter – en fråga om liv och död

Varannan minut dör ett barn under fem år i diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och dålig sanitet. Fortfarande saknar en femtedel av världens befolkning tillgång till fungerande toaletter. Det här är något som Frälsningsarmén vill ändra på. ”Tillgång till bra toaletter och en god sanitet är faktiskt en fråga om liv och död”, säger Christian Lerne, ansvarig för Frälsningsarméns internationella arbete.

Foto: Jonas Nimmersjö

Varje år dör hela 290 000 barn under fem år i diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och dålig sanitet. När det inte finns tillräckligt med fungerande toaletter tilltar smittspridningen, vilket leder till att människor blir sjuka.

— Parasitsjukdomar är väldigt vanliga i mindre utvecklade länder, och de sprids genom att det finns brister i hygien och sanitet, förklarar Christian Lerne.

200 personer delar på en toalett

Frälsningsarmén arbetar med så kallade WASH-projekt (Water, Sanitation and Hygiene) i två länder söder om Sahara i Afrika – Kenya och Malawi. Här är saniteten ofta väldigt eftersatt, och framför allt på landsbygden.

— Fler toaletter och en god sanitet hade kunnat rädda liv och minska mänskligt lidande, säger Christian Lerne.

Enligt FN:s standard bör det finnas åtminstone en toalett per 30 pojkar, eller 25 flickor. Men så ser inte verkligheten ut. Globalt saknar 700 miljoner skolelever tillgång till toalett på skolan. Saniteten på skolor i Kenya och Malawi är väldigt dålig, enligt Christian Lerne.

— På skolor där vi inleder projekt får ofta 200 elever dela på en dåligt fungerande toalett. Det täcker inte alls de behov som finns och lever inte upp till FN:s standard, säger han.

Fler toaletter gör underverk för hälsan

Frälsningsarméns projekt handlar främst om att förse skolorna med fler och bättre toaletter. Toaletterna byggs genom att ett hål först grävs i marken. Därefter byggs en struktur över hålet, som skapar ett slags torrdass.

— Det här toaletterna är förhållandevis billiga, men väl fungerande, och de gör underverk för att minska sjukdomar och smittspridning, säger Christian Lerne.

I anslutning till toaletterna installeras även stationer för handtvätt med vatten och tvål. Allt för att förbättra hygienen och minska spridningen av smittsamma sjukdomar.

Unga flickor är särskilt utsatta

När saniteten brister drabbas flickor särskilt hårt, eftersom de inte kan gå till skolan under sin mens. Flickornas avdelning förses därför även med dusch, så att de ska få möjlighet att klara sin hygien under månadens alla dagar.

— Vi märker att flickorna får en betydligt högre närvaro i skolan och därmed klarar sig bättre i skolan genom detta, berättar Christian Lerne.

Riskerna för övergrepp mot unga flickor minskar dessutom när fler toaletter byggs i anslutning till skolorna.

— När flickorna inte behöver gå långa sträckor för att uträtta sina behov ökar deras trygghet, förklarar Christian Lerne.

Frälsningsarmén samarbetar med skola och föräldrar

Projekten på skolorna sker i samarbete mellan Frälsningsarmén, den aktuella skolan och elevernas föräldrar. Frälsningsarmén köper in det byggmateriel som behövs och anlitar lokala byggfirmor som bygger toaletter och tvättstationer. Föräldrarna bidrar å sin sida med arbetskraft, genom att bland annat gräva hålen som krävs och hämta byggmateriel.

— Vi vill att skolan och föräldrarna ska äga processen. Då känner de även ett ansvar för att underhålla toaletterna och tvättstationerna, förklarar Christian Lerne.

Skolorna får sedan ansvar för att utse en underhållskommitté, som ska ansvara för underhållet av toaletter och tvättstationer.

— Vi vill att föräldrar, rektor och lärare ska vara väl rustade för att kunna klara underhållet och se till så att allt är i bra skick, säger Christian Lerne.

Alla hälsoparametrar förbättras

Resultaten av Frälsningsarméns projekt med förbättrad sanitet har inte låtit vänta på sig. För många unga flickor har förbättringarna inneburit en större regelbundenhet i skolgången. Fler elever börjar dessutom söka sig till Frälsningsarméns skolor – allt på grund av toaletterna. Men framför allt har hälsan bland eleverna förbättrats.

— Våra skolor har ett bra samarbete med sjukvården, och man ser i statistiken att alla hälsoparametrar förbättras när sanitet och hygien förbättras, säger Ngolia Kimanzu på Frälsningsarméns internationella avdelning.

Den förbättrade saniteten på skolor leder även till en förbättrad sanitet i lokalsamhällena. På många platser upprättas bykommittéer som utbildar invånarna i sanitet och hygien.

Frälsningsarmén arbetar målmedvetet för att alla byar ska ansöka om ett certifikat om att vara så kallade Open defecation free (ODF), vilket innebär att inga behov uträttas i det fria. Certifikatet administreras av lokala myndigheter, men har sitt ursprung i FN-organisationen.

— Alla byar i våra WASH-projekt har ett ODF-certifikat, och det bidrar till att hälsan förbättras avsevärt, säger Ngolia Kimanzu.

Mer resurser skulle innebära fler toaletter

Enligt en omfattande studie skulle antalet dödsfall i diarrésjukdomar minska med 28 procent om alla människor överallt hade tillgång till en toalett. I det arbetet har Frälsningsarmén en viktig uppgift, enligt Christian Lerne.

— Eftersom vi vill minska fattigdom, bekämpa hälsoproblem och rädda liv så är det här en väldigt viktig fråga för oss.

Med nuvarande byggtakt kommer det enligt världshälsoorganisationen WHO dröja ända till år 2109 – alltså nästan 90 år – innan alla människor i världens minst utvecklade länder har tillgång till toaletter. Men fler toaletter skulle kunna installeras, om bara de ekonomiska resurserna fanns på plats.

— Hade vi haft större ekonomiska resurser hade vi kunnat öka takten i Frälsningsarméns projekt. Det är en resursfråga, förklarar Christian Lerne.

Text: Lukas Berggren
Foto: Jonas Nimmersjö

FAKTA: Vad vet du om toaletter och sanitet?

  • 1,7 miljarder människor – en femtedel av världens be­folkn­ing – saknar till­gång till toaletter.
  • 494 miljoner människori världen uträt­tar sina be­hov utomhus.
  • En av tio sjukvårdsinrättningar globalt saknar fungerande toaletter.
  • I länder söder om Sahara i Afrika har bara 23 procent av sjukvårdsinrättningarna tillgång till fungerande, hygieniska toaletter.
  • Två tredjedelar av sjukvårdsinrättningarna i världens minst utvecklade länder saknar tillgång till fungerande toaletter.
  • Med nuvarande byggtakt kommer det dröja till år 2109 innan alla människor i världens minst utvecklade länder har tillgång till toaletter.
  • Om alla människor överallt hade tillgång till en toalett skulle antalet dödsfall i diarrésjukdomar minska med 28 procent.

Källa: www.wateraid.org