Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Vatten och sanitet

Tillgången till rent dricksvatten och goda system för att hålla hygien är en av de största utmaningarna i vår tid. De framsteg som har gjorts har snabbt påverkats av klimatförändringar och fattigare länder drabbas värst där kvinnor och barn är särskilt utsatta. Att säkra tillgången till vatten är även grundläggande för att kunna sköta sitt jordbruk och få den man man behöver i många länder. Därför arbetar vi tematiskt med vatten och sanitetsprojekt världen över.

Vatten och sanitet världen över 

Två miljarder människor dricker förorenat vatten världen över. 785 miljoner människor saknar tillgång till friskt dricksvatten inom 30 minuters gångavstånd till deras bostad. På grund av förorenat dricksvatten och dålig sanitet dör 485 000 människor per år världen över. Sjukdomar som lunginflammation och diarré tar två miljoner människors liv varje år. Sjukdomar som skulle kunna undvikas om alla hade tillgång till rent vatten och sanitetsfaciliteter.

Klimatförändringarna skapar även ytterligare problem i tillgången till vatten, särskilt i redan utsatta länder. Torka eller långa regnperioder förstör möjligheten till dricksvatten eller sanitetsfaciliteter. Därför behövs nya metoder och mer kunskap för att säkerställa detta världen över. Du kan läsa mer om Frälsningsarmens arbete med miljörättvisa här.

Barn är särskilt utsatta  

En tredjedel av världens skolor har inte tillgång till friskt vatten eller sanitetsfaciliteter. Detta påverkar miljontals barns skolgång då sjukdomar blir vanligt förekommande. Det påverkar särskilt unga flickor när de får sin första mens. Från de projekt vi stöttar i delar av södra Afrika vittnar föräldrar om att deras barn missat mycket skola då de blivit sjuka om och om igen. Tack vare de sanitetsprojekt som bedrivs har detta minskat och barns skolgång och framtid kan säkras.

Pauline missar inte skolan längre

I Paulinas skola fanns det bara toaletter som var gemensamma med pojkarna och de var i väldigt dåligt skick, utan tak och smutsiga golv. Det fanns inte heller någonstans att tvätta händerna. Paulina och många av hennes vänner missade därför mycket av skolan eftersom de ofta blev magsjuka eller fick infektionerna i fötterna. För Paulina var det också svårt när hon fick sin mens eftersom toaletterna var delade och hon inte riktigt visste hur hon skulle göra.

Vattenburna sjukdo­mar har minskat med 82 procent sedan WASH projektet. 

I projektet WASH får 69 skolor med 500 barn i varje skola lära sig personlig hygien i en så kallad Health Club. Paulina gillar detta mest på projektet samt matprogrammet som har hjälpt hennes koncentration och därmed betyg. Hon säger ”När vi har fått mat i skolan är det lättare att koncentrera sig på lektionerna. Min mamma har inte tillräckligt med pengar för att ge mig och min syster mat och skolsaker som uniform och böcker. Så nu när jag får mat i skolan kan jag istället köpa dessa saker till mig och min syster”.

Vattenprojekt med Frälsnignsarmén 

Vi vill säkerställa tillgången till bra dricksvatten genom till exempel vattentankar. De innebär också upprustning och utbildning om sanitet. Projekten bygger välfungerande toaletter och utbildar om hur man ska tvätta händerna för att undvika sjukdomar. Dessa vattenprojekt är till stor del belägna tillsammans med skolor. Kunskap om sanitet skapar påverkar alla de familjer och byar som har barn i skolorna. Tillgången till vatten är inte endast viktigt för individens hälsa utan även för att kunna bedriva hållbart jordbruk. Därför har dessa vattenprojekt ofta också ett fokus på hållsbart jordbruk där de långt gående effekterna blir matsäkerhet för hela familjer. Vattenprojekt kan även vara att ge de fattigaste i Rumänien tillgång till att tvätta kläder och duscha. Det är även projekt i Kina för att lägga nya vattenledningar till mindre byar i bergen.

Frälsningsarméns aktiva projekt om vatten och sanitet 

  • Mseto Resilience, Östra Kenya 
  • KiWASH, Malawi 
  • WASH Program, Zambia 
  • WASH Program, Zimbabwe 
  • Iasi Community laundry and shower, Rumänien 

Hjälp oss gräva brunnar och skapa rent vatten 

Skänk en gåva Bli månadsgivare 

 Swish 9006990

Plusgiro: 90 06 99-0