Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Rent vatten förändrar hela samhällen i Kenya och Malawi

Minskad spädbarnsdödlighet, färre sjukdomar, ökad medellivslängd, förbättrade skolresultat, färre övergrepp mot unga flickor och större framtidstro. Att få tillgång till rent vatten kan betyda väldigt mycket för ett samhälle. "För oss i Sverige är rent vatten en självklarhet, men så är det inte på andra håll i världen. Över 700 miljoner människor saknar tillgång till rent vatten", säger Christian Lerne, ansvarig för Frälsningsarméns internationella utvecklingsarbete.

Enligt FN orsakas fler dödsfall av vattenproblem än av våld och krig. För oss i Sverige är rent vatten en självklarhet. Men så är det inte runt om i världen. Och barnen drabbas ofta hårt. Varje minut dör ett spädbarn av en vattenrelaterad sjukdom någonstans i världen.

I sju år har Margret Musumbi arbetat med Frälsningsarméns vattenprojekt – Mseto Resilience – i södra Kenya. Hon ser vilka problem som uppstår när vattnet är smutsigt.

– Vi har ett stort problem med vattenburna sjukdomar bland barnen, berättar hon.

”Frälsningsarmén har kunnat hjälpa 100 000 barn med familjer”

Ordet ”Mseto” betyder ”integrering” på swahili, och syftar på den kombination av åtgärder som ofta krävs för att minska spridningen av vattenburna sjukdomar som diarré, tyfoid och ringmask.

– Sedan 2009 har 80 skolor och 100 000 barn med familjer i Kenya fått hjälp med tre saker: rent vatten, förbättrad sanitet och hygienutbildning, säger Christian Lerne.

Det finns flera sätt att öka tillgången på rent vatten. I skolorna samlas regnvatten upp på taken – i stora vattentankar som rymmer hela 16 000 liter vatten. På platser där det inte regnar tillräckligt mycket behöver i stället brunnar borras, vilket är dyrare och mer komplicerat. Det finns även möjligheter att rena vattnet på olika sätt.

– När tillgången till rent vatten ökar, används mindre mängder smutsigt vatten från floder och pölar. Och då blir färre människor sjuka, förklarar Christian Lerne.

Faktum är att hälsoutvecklingen i Kenya på senare år är smått fantastisk. Mellan 2000 och 2018 har medellivslängden ökat från 51 till 66 år. Rent vatten är en bidragande orsak.

Drastiskt förbättrade skolresultat

Men det är inte bara sjukdomar och dödlighet som minskar när människor får tillgång till rent vatten. Det finns även ett tydligt samband mellan rent vatten och bättre skolresultat.

Frälsningsarméns skola i Mwambaisyuko ligger i ett mycket fattigt område.

– Skolan hade de sämsta skolresultaten i regionen. Nu har de bäst resultat av alla skolor i ett område med över 800 skolor, berättar Christian Lerne.

Samma utveckling har skett i Frälsningsarméns skola i Kyumbuni.

Förklaringen till de förbättrade skolresultaten är flera. Förbättrad hälsa och minskade sjukdomar är en del. Ett symptom på parasitsjukdomar är nämligen långvarig trötthet.

– En parasitsjukdom kan hålla elever borta från skolan i flera månader. Då kommer barnen efter i skolan och lyckas inte prestera, förklarar Christian Lerne.

En annan förklaring till de förbättrade skolresultaten är den ökade tillgången på vatten, både i skolan och i hemmen. Det gör att barnen inte behöver ägna lika mycket tid åt att hämta vatten. Barnen är piggare och kan fokusera mer på undervisningen.

Enklare liv och färre övergrepp

Faith, en flicka som går i nionde klass i skolan i Kuymbuni, förklarar hur mycket tid som går åt för att hämta vatten.

– Tidigare gick jag två timmar om dagen för att hämta vatten. Livet är enklare nu, säger hon.

När det finns brunnar nära hemmen, och unga flickor slipper gå långa sträckor, minskar dessutom antalet övergrepp. Det berättar Sam Nangole, som är ansvarig för barnrättighetsfrågor i Frälsningsarméns projekt.

– Vi har nu rikligt med vatten och barnen behöver inte gå lika långt längre. V har sett en minskning av övergrepp mot flickor sedan brunnar har installerats närmare hemmen, förklarar han.

Christian Lerne gläds åt utvecklingen bland unga flickor i Kenya.

– Det är en stor tillfredsställelse att vi kan göra livet säkrare för flickor och unga kvinnor och minska deras oro och de risker de utsätts för i deras dagliga slit med att hämta vatten, säger han.

Rent vatten skapar framtidstro

Frälsningsarmén i Sverige stöttar vattenprojekten i Kenya ekonomiskt. Själva arbetet utförs sedan av Frälsningsarméns projektkontor på plats i Kenya. Det lokala engagemanget bland befolkningen är dessutom viktigt för att projekten ska lyckas.

George Obondo har ansvarat för Frälsningsarméns vattenprojekt i Kenya i tolv år. Han har många gånger överraskats av den kraft människor visar upp för att förändra sina egna liv – om de bara får lite stöd. Han tar det fattiga länet Kitui som exempel.

– Kitui är ett torrt och fattigt område, med låga inkomster. Men där bidrog mycket fattiga byar med 50 procent av kostnaderna för vattentankar. De tog vattenfrågor mycket allvarligt för att det är en sådan bristvara och våra föreställningar visade sig vara helt fel, säger han.

Margret Musumbi berättar att Frälsningsarméns vattenprojekt i Kenya har skapat en större framtidstro.

– Folk ser hur våra projekt adresserar grundläggande delar av livet för ett bättre välmående och i framtiden ser jag ett friskare samhälle, säger hon.

Text: Lukas Berggren

Fakta:

Så har rent vatten förändrat samhällen i Kenya och Malawi

  • Minskad spädbarnsdödlighet
  • Färre sjukdomar
  • Ökad medellivslängd – från 51 till 66 år inom loppet av 18 år
  • Förbättrade skolresultat och större framtidsutsikter
  • Minskat antal övergrepp mot unga flickor
  • Ett betydligt enklare liv