Utsluss Kriminalvården

Halvvägshuset Hjorthagen har avtal med Kriminalvården rörande halvvägshusplatser för kvinnor som i slutet av sin verkställighet är föremål för utslussning från anstalt. Dessutom har Halvvägshuset avtal avseende Kontrollerat boende och kan ta emot frivårdsklienter som dömts till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård).

Kriminalvården har det övergripande ansvaret för klientens verkställighet. Boendet ska tillsammans med klienten och ansvarig tjänsteman på Frivården aktivt arbeta för en stabilare tillvaro och återvändande till samhället. Klienten följer en noggrann planering med ett uppgjort schema, deltar i sysselsättning eller utbildning och lämnar regelbundet drogtester. Boendet är en förlängning av anstalten och innebär både ett stöd och en kontrollfunktion.