Placeringar via Socialtjänsten

Halvvägshuset Hjorthagen tar emot vuxna personer som är drogfria. Det är främst enskilda placeringar men efter samråd kan även par placeras. Vi ser helst en längre placeringstid, tre månander till max två år. Klienten bor i egen lägenhet med kök och badrum och får stöd av boendecoach och kurator. Fokus på boendet är att stötta klienten att bibehålla drogfrihet, komma ut i sysselsättning och ta hand om sitt boende för att komma till ett mer stadigvarande boende.

Boendecoachen upprättar tillsammans med klienten en genomförandeplan som bygger på uppdraget från Socialtjänsten. Uppföljning sker löpande genom telefonsamtal, möten samt månadsrapporter.

Vi har ramavtal med Stockholms Stad och flera andra kommuner runt om i Storstockholm och Mälardalen. Placeringar görs via webbsidan under ”Placeringsförfrågan”. Det går också bra att ringa till Halvvägshuset/Placeringsansvarig med frågor som rör infobesök.

 

Utsluss Kriminalvården

Halvvägshuset Hjorthagen har avtal med Kriminalvården rörande halvvägshusplatser för kvinnor som i slutet av sin verkställighet är föremål för utslussning från anstalt. Dessutom har Halvvägshuset avtal avseende Kontrollerat boende och kan ta emot frivårdsklienter som dömts till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård).

Kriminalvården har det övergripande ansvaret för klientens verkställighet. Boendet ska tillsammans med klienten och ansvarig tjänsteman på Frivården aktivt arbeta för en stabilare tillvaro och återvändande till samhället. Klienten följer en noggrann planering med ett uppgjort schema, deltar i sysselsättning eller utbildning och lämnar regelbundet drogtester. Boendet är en förlängning av anstalten och innebär både ett stöd och en kontrollfunktion.

Artiklar om Halvvägshuset