Läs mer om vad vi gjort

Vi har hjälpt många föräldrar att ta ansvar och utvecklas i sin roll. Om dessa erfarenheter kan du läsa i vår rapport från ett samrbete med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning i Stockholms stad. Stadsdelsförvaltningen påbörjade 2019 ett utvecklingsarbete med målet att nå familjer vars barn befann sig i en riskzon för missbruk eller kriminalitet. 

 

Läs mer i delrapporten från vår verksamhetsutvecklare, Per-Johans Färnström – klicka här!