Andra samtal och stödinsatser

Vi kan erbjuda olika typer av lösningar för föräldrar och familjer som i behov av stöd. Kontakta oss för att få veta mer om vad vi kan göra.

Motiverande samtal i Föräldrarstöd (MI)

Detta handlar om att hjälpa/motivera en människa att göra sin förändringsprocess som den vill.  Med motiverande samtal (MI) kan vi hjälpa en person igenom en förändringsprocess. Vi vill hjälpa att få förståelse och kunskap för att förstärka och lyfta fram sina egna motiv till förändring. Vi kommer träffas ca 5 gånger. MI kan användas i kort rådgivning som länger. Alltså så möter vi upp människans behov.

Kris och stödsamtal

De allra flesta hamnar någon gång i en kris. Krisen kan komma plötslig eller på grund av något som har pågått en lägre tid. En kris går alltid över, även om det kan ta tid. Ibland kan du behöva stöd eller hjälp att bearbeta dina upplevelser. Vi erbjuder stödsamtal.

Coachning

Coachning ger dig tid att reflektera och arbeta med dig själv på ett mycket kraftfullt sätt. Vi utforskar din inre kompass (dina värderingar, styrkor och syfte) som styr dig varje dag i ditt möte med människorMed en fördjupad kunskap om din inre kompass blir du en mer medveten om vem du är och hur du vill tex vara som ledare eller fungera i din arbetsroll. Det ger dig verktyg för tydligare och tryggare kommunikation och förståelse om sig själv. Vi ska ses men 7–10 gånger, enligt överenskommelse.

 

Övriga insatser

Vi stöttar familjer som har svårt att planera och få ordning på sin vardag. Vi samarbetar med volontärer som kan stötta familjer. Detta kan vara första steget för att orka att sedan at tag i relationer, när man först har ordning hemma och i vardagen.

Vill du anmäla dig till våra samtal eller köpa våra insatser.

 Hur gör vi här?