För myndigheter

Frälsningsarméns Familjecenter i Järva vänder sig till vuxna och föräldrar från 21 år och uppåt, som hamnat i svåra livssituationer och behöver hjälp utifrån. Det kan handla om en tillfällig kris, att man inte lyckats komma överens i en viktig fråga eller har haft svårt att kommunicera under en lång tid.

 

Vi erbjuder familjesamtal, enskilda samtal och andra samtal för att möta de behov som individen eller familjen har. Vi ger verktyg för att bearbeta och förstå det man upplever/upplevt och stöd för att gå vidare i livet med nya handlingsstrategier.

 

Vi erbjuder följande samtalsmetoder:

Connect

Connect är ett anknytningsbaserat stödprogram för föräldrar med barn i åldern 8–18 år. Fokus är att hitta en kompass i vardagen. Alla familjer är olika och det finns ingen färdig mall för en ”perfekt familj”. Connects upplägg hjälper föräldrar att bli medvetna om vad de behöver för att kunna vara den förälder de vill vara. Rollspel och reflektionsövningar hjälper dem att ta ett steg tillbaka från känslomässiga reaktioner på problematiska beteenden och sätta sig in i barnens behov, känslor och tankar. Programmet består av nio enskilda samtal eller gruppträffar.

 

Motiverande samtal i Föräldrastöd (MI)

MI handlar om att motivera en människa att förändra sin situation. Genom samtalen kan vi hjälpa en person att förstå och lyfta fram sina egna motiv till förändring, samt ta sig igenom en förändringsprocess. Vi träffas cirka fem gånger, men MI kan användas såväl i kort rådgivning som längre.

 

Kris- och stödsamtal

Vi erbjuder stödsamtal i samband med kriser. En kris kan komma plötsligt eller bero på något som har pågått en lägre tid. En kris går alltid över, även om det kan ta tid. Ibland kan det behövas stöd eller hjälp för att bearbeta upplevelser.

 

Coachning

Vi erbjuder samtal som syftar till att reflektera och utforska den inre kompass (värderingar, styrkor och syfte) som styr oss varje dag i möten med människor. En fördjupad kunskap om den inre kompassen kan öka medvetandet om vem man är och hur man vill vara, till exempel som ledare, förälder eller i sin yrkesroll. Samtal vid fem-tio tillfällen ger verktyg för tydligare och tryggare kommunikation och en ökad självförståelse.

Kontakta mig