För föräldrar

Vi erbjuder samtal för vuxna och föräldrar som hamnat i svåra livssituationer och behöver hjälp utifrån för att bearbeta och förstå det man upplever/upplevt och få stöd att gå vidare i livet med nya handlingsstrategier.

 

På Familjecenter Järva arbetar vi med stödgruppsamtal och enskilda samtal. Målgruppen är vuxna och föräldrar från 21 år och uppåt. Samtal erbjuder vi utifrån de behov som individer eller familjen har.

Connect

Anknytningsbaserat stödprogram för föräldrar som har barn i åldern 8–18 med fokus på att hitta en kompass i vardagen. Alla familjer är olika och det finns ingen färdig mall för att vara en ”perfekt familj”. Connects upplägg hjälper föräldrar att bli medvetna om vad de behöver för att bli och vara den förälder de vill vara till sina barn. Föräldrarna kommer se rollspel och kommer göra olika reflektionsövningar som ska hjälpa de ta ett steg tillbaka från känslomässiga reaktioner på sina barns problembeteenden för att kunna sätta sig i barns behov och känslor och tankar. Programmet består av 9 enskilda eller gruppträffar.

 

Motiverande samtal i Föräldrarstöd (MI)

Handlar om att hjälpa/motivera en människa att göra sin förändringsprocess som den vill.  Med motiverande samtal (MI) kan vi hjälpa en person igenom en förändringsprocess. Vi vill hjälpa att få förståelse och kunskap för att förstärka och lyfta fram sina egna motiv till förändring. Vi kommer träffas ca 5 gånger. MI kan användas i kort rådgivning som länger. Alltså så möter vi upp människans behov.

 

Kris och stödsamtal

De allra flesta hamnar någon gång i en kris. Krisen kan komma plötslig eller på grund av något som har pågått en lägre tid. En kris går alltid över, även om det kan ta tid. Ibland kan du behöva stöd eller hjälp att bearbeta dina upplevelser. Vi erbjuder stödsamtal.

 

Coachning

Ger dig tid att reflektera och arbeta med dig själv på ett mycket kraftfullt sätt. Vi utforskar din inre kompass (dina värderingar, styrkor och syfte) som styr dig varje dag i ditt möte med människorMed en fördjupad kunskap om din inre kompass blir du en mer medveten om vem du är och hur du vill tex vara som ledare eller fungera i din arbetsroll. Det ger dig verktyg för tydligare och tryggare kommunikation och förståelse om sig själv. Vi ska ses men 7–10 gånger, enligt överenskommelse.

 

Familjepedagogiska insatser 

Vi stöttar familjer som har svårt att planera och få ordning på sin vardag. Vi samarbetar med volontärer som kan stötta familjer. Detta kan vara första steget för att orka att sedan att tag i relationer, när man först har ordning hemma och i vardagen.

 

Umgängesstöd hemma hos familjer

Umgängesstödet kan bidra till trygghet för barnet exempelvis när barnet saknar en nära relation till föräldern, när något umgänge inte ägt rum under lång tid eller när barnet av något annat skäl känner oro eller inte har tillit till föräldern. Det kan även finnas behov av umgängesstöd när umgängesförälderns omsorgsförmåga i något avseende brister. Ett umgängesstöd kan också behöva medverka vid hämtning och lämning i samband med umgänget för att barnet ska slippa konfliktfyllda konfrontationer mellan föräldrarna. Det är barnets behov som ska bedömas vid beslut om umgängesstöd, inte förälderns.

Kontakta mig