Om EU-centret

Frälsningsarméns EU-center startades år 2014. Det är ett socialt center med dagverksamhet som riktar sig till målgruppen utsatta EU-medborgare, tredjelandsmedborgare och asylsökande kvinnor och män (18 år eller äldre) som uppehåller sig i Stockholmsområdet. Vi finns på Kungsholmen i Stockholm.

EU-center vänder sig till vuxna människor som befinner sig i en socialt och ekonomiskt utsatt situation. Våra gäster är EU-medborgare och tredjelandsmedborgare (personer med permanent uppehållstillstånd i annat EU-land). Utsatta EU-medborgare söker en bättre tillvaro för sig själva och sina familjer och därför använder dem sin rätt för den fria rörligheten inom EU. 

Som svar på detta och för att möta denna grupp på bästa sätt startade Frälsningsarméns EU-center sin verksamhet på Hornstull 2014 och sen flyttade till Fridhemsplan 2016. EU-center är en öppen social dagverksamhet som ingår i ett samarbete med Stockholms stad och andra idéella organisationer genom ett så kallad idéburet offentligt partnerskap (IOP). 


Personalen på EU-center pratar många olika språk såsom svenska, engelska, rumänska, romani chib, polska, spanska, franska, ukrainska, ryska, arabiska, turkiska och tyska. Dessutom är samtliga medarbetare duktiga på att tidigt upptäcka varningssignaler hos gäster som besöker vårt center. 

På vår dagverksamhet erbjuder vi hjälp med basbehov, som möjlighet att äta, duscha, tvätta kläder och få en stunds vila och värme. Vi erbjuder även rådgivning, jobbcoachning, samhällsinformation och stöd i kontakt med myndigheter. Målet är att hjälpa våra gäster att tillvarata sina förutsättningar, rättigheter, bryta isolering, utanförskap, utsatthet för att på bästa sätt integreras in i det svenska samhället. 

 

 Mål

  • Skapa förutsättningar för att våra besökare ska kunna integreras in i det svenska samhället.
  • Bryta isolering, utanförskap och utsatthet.
  • Hjälpa våra besökare att tillvarata sina förutsättningar och rättigheter.

 

Metod

Vi når våra mål genom att erbjuda våra besöka följande tjänster:

  • Basbehovsstöd (mat, möjlighet till dusch och tvätt).
  • Information om målgruppens rättigheter och skyldigheter i Sverige.
  • Rådgivning (jobbcoachning, samhälls- och sjukvårdsinformation, stöd vid myndighetskontakter).
  • Stödsamtal.
  • Ett specifikt stödprogram för människor som utsatts eller är i riskzon för exploatering och människohandel.