Strängmusikfestival i Eskilstuna!

Strängmusikfest i Eskilstuna 22 april!

Strängmusikdag i Fristadskyrkan - Frälsningsarmén

22 april 2023
Samling kl 10:00 - Musikgudstjänst kl 18:00
Vi äter och övar och trivs tillsammans under dagen och avslutar med musikfest!
Alla sång- och spelglada är välkomna att medverka! oavsett sammanhang eller kyrka eller förkunskaper!

Ta med din gitarr, mandolin, mandola, cittra, fiol, dragspel och kom!
Allt är enkelt och lättspelat!