Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

I Trygga Händer - klart

Frälsningsarmén vill främja varje individs andliga, fysiska, mentala och sociala välbefinnande. Varje medarbetare har ansvar för att förebygga fysiska, sexuella eller känslomässiga övergrepp mot barn och ungdomar som deltar i vår verksamhet.

Alla våra barn- och ungdomsledare, såväl ideella som anställda, ska genomgå utbildningen I Trygga Händer.Kursen kan med fördel hållas på en kår/församling eller i en social verksamhet för såväl anställda som för ideella som i sitt arbete/uppdrag möter barn och ungdomar. Kursen leds av utbildade ITH- konsulenter.

Här kan du ladda ner vår folder

I Trygga Hander-folder.pdf >> (261kb) 

I Trygga Händer vill hjälpa kårer/församlingar och sociala verksamheter:

  • Att ta sitt ansvar för att barn och ungdomar som anförtros oss skall kunna känna sig trygga.
  • Att ta sitt ansvar för att de människor som arbetar med barn och ungdomar ska kunna känna sig trygga.
  • Att uppmärksamma det faktum att trygghet för barn och ungdomar som finns inom våra verksamheter är en angelägenhet för alla, inte bara för ungdomsledare.
  • Att bli medveten om nödvändigheten av att skapa och ibland förändra rutiner för att uppnå största möjliga trygghet för barnen och de unga.
Skriv utKommentera (
)